Biểu hiện gen

Gen nhìn chung biểu hiện tác động của chúng thông qua việc tổng hợp protein, những phân tử phức hợp đảm nhận hầu hết chức năng trong tế bào. Protein là một chuỗi các axít amin; trình tự ADN của một gen, thông qua trung gianARN thông tin (mARN), được sử dụng để tạo nên trình tự phân tử protein riêng biệt. Quá trình này khởi đầu với việc tổng hợp một phân tử mARN với trình tự tương ứng trình tự ADN của gen giai đoạn này gọi là phiên mã | Biểu hiện gen Mã di truyền Bài chi tiết Mã di truyền GWCAVCVCilCV CVGAGGACA e-- RNA VHLTPEEK protein Mã di truyền ADN qua một trung gianARN thông tin mã hóa cho protein với các bộ ba mã hóa. Gen nhìn chung biêu hiện tác động của chúng thông qua việc tổng hợp protein những phân tử phức hợp đảm nhận hầu hết chức năng trong tế bào. Protein là một chuỗi các axít amin trình tự ADN của một gen thông qua trung gianARN thông tin mARN được sử dụng đê tạo nên trình tự phân tử protein riêng biệt. Quá trình này khởi đầu với việc tổng hợp một phân tử mARN với trình tự tương ứng trình tự ADN của gen giai đoạn này gọi là phiên mã. ỳ- Ấ r 4- V 1 11 r 1 r 1 r Câu trúc động của hemoglobin giúp thích ứng với khả năng vận chuyên ôxy trong máu. A 1 1 ri -4-Ấ 1 1 1 1 11 Một axít amin thay đôi khiên cho hemoglobin găn kêt với nhau tạo ra các sợi. Phân tử mARN sau đó lại được sử dụng như một khuôn đê tạo thành trình tự axít amin tương ứng thông qua một quá trình gọi là dịch mã. Mỗi bộ ba nucleotide codon ở dãy này tương ứng với một trong 20 loại axít amin có mặt trong protein - sự tương ứng này gọi là mã di truyền 64 . Dòng thông tin đi theo một hướng duy nhất thông tin khi được truyền từ chuỗi nucleotide tới chuỗi axít amin của protein nó không bao giờ được truyền ngược lại từ protein tới chuỗi ADN - hiện tượng này được Francis Crick gọi là luận thuyết trung tâm của sinh học phân tử 65 . Trình tự đặc hiệu của axít amin dẫn đến cấu trúc ba chiều độc nhất của protein và điều này lại liên quan đến chức năng của protein 66 67 . Một số protein là những phân tử có cấu trúc đơn giản ví dụ như collagen tạo nên các sợi mô. Protein cũng có thể gắn kết với nhau và với những phân tử đơn giản khác nhiều khi hoạt động như những enzym xúc tác cho phản ứng hóa học của các phân tử gắn kết với nó các phản ứng không làm thay đổi cấu trúc của bản thân protein . Cấu trúc của protein có tính động ví dụ hemoglobin có thể chuyển đổi thành các dạng khác biệt đôi chút mỗi khi protein này thu nhận vận chuyển và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.