Bài giảng Toán lớp 6 chương 2: Số nguyên

Bài giảng Toán lớp 6 chương 2: Số nguyên được biên soạn gồm 2 phần chính là tóm tắt lý thuyết số nguyên và các dạng bài tập với số nguyên. Đây là tài liệu hữu ích phục vụ công tác giảng dạy của quý thầy cô giáo nhằm củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học Toán của các em học sinh khối 6. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo. | CHƯƠNG II SỐ NGUYÊN PHẦN A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Số nguyên Tập hợp các số nguyên âm số 0 và các số nguyên dương gọi là tập hợp cá số nguyên. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là . . 3 2 1 0 1 2 3 . Dạng 1 SO SÁNH SỐ NGUYÊN 1. So sánh số nguyên Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. Chú ý Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a lt b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b lớn hơn a và nhỏ hơn b . Khi đó ta cũng nói a là số liền trước của b. Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào. 2. Các dạng toán thường gặp. a So sánh hai số nguyên với nhau Căn cứ vào nhận xét Số nguyên dương luôn lớn hơn 0. Số nguyên âm luôn nho hơn 0 Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm Trong hai số nguyên âm khi bor dấu trừ đằng trước số nào lớn hơn thì số nguyên âm đó bé hơn b So sánh với 0 Tích hai số nguyên cùng dấu luôn lớn hơn 0 tích hai số nguyên trái dấu luôn nhỏ hơn 0 c So sánh một tích với một số Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu hoặc trái dấu hoặc tính ra kết quả để so sánh. d So sánh hai biểu thức với nhau Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu với nhau quy tắc dấu ngặc. rồi so sánh kết quả hai biểu thức với nhau Dạng 2 CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ NGUYÊN Quy tắc cộng hai số nguyên được xác định như sau Nếu một trong hai số bằng 0 thì tổng bằng số kia Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0 Muốn cộng hai số nguyên âm Bước 1 Bỏ dấu quot quot trước mỗi số. Bước 2 Tính tổng của hai số nhận được ở Bước 1 Bước 3 Thêm dấu quot quot trước tổng nhận được ở Bước 2 ta có tổng cần tìm. Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0 . Muốn cộng hai số nguyên khác dấu Bước 1 Bỏ dấu quot quot trước số nguyên âm giữ nguyên số còn lại. Bước 2 Trong hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1 ta lấy số lớn hơn trừ đi số nhỏ hơn. Bước 3 Cho hiệu vừa nhận được dấu ban đầu của số lớn hơn ở Bước 2 ta có tổng cần tìm. Quy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.