Bài giảng Toán lớp 7: Chuyên đề số nguyên tố và số chính phương - Ngô Thế Hoàng

Bài giảng Toán lớp 7 "Chuyên đề số nguyên tố và số chính phương" do giáo viên Ngô Thế Hoàng biên soạn có nội dung tóm tắt lý thuyết và cung cấp các dạng bài tập để các em học sinh khối 7 trau dồi và nâng cao kỹ năng giải đề của mình. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích với thầy cô và các em học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập của mình. | CHUYÊN ĐỀ SỐ NGUYÊN TỐ VÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG A LÝ THUYẾT 1 Số nguyên tố Tìm các ước của 2 3 4 5 6 Các số 2 3 5 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên gọi là số nguyên tố còn 4 và 6 có nhiều hơn hai ước nên gọi là hợp số Đ N Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước Chú ý Số 0 1 không là số nguyên tố cũng không là hợp số Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhât các số nguyên tố còn lại đều là số lẻ Các số nguyên tố lt 20 là 2 3 5 7 11 13 17 19 B LUYỆN TẬP DẠNG 1 TÌM SỐ NGUYÊN TỐ Bài 1 Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số a b c d 16354 67541 HD a Ta có 3 3 Vậy tổng trên là hợp số b Ta có 7 7 Vậy tổng trên là hợp số c Ta có 16354 67541 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5 Vậy tổng trên là hợp số Bài 2 Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số a b c d 4253 1422 HD a Ta có 3 3 Vậy tổng trên là hợp số b Ta có 7 7 Vậy tổng trên là hợp số c Ta có là 1 số lẻ và cũng là 1 số lẻ Nên tổng là số chẵn 2 gt Là hợp số d Ta có 4253 1422 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5 Vậy tổng trên là hợp số Bài 3 Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số a b c 987654 54321 HD a Ta có 3 3 là hợp số b Ta có là số lẻ là số lẻ nên tổng là số chẵn nên là hợp số c Ta có 987654 54321 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5 là hợp số Bài 4 Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số a b c 123456789 729 Bài 5 Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số a b c d Bài 6 Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số a b 15 c d Bài 7 Tổng hiệu sau là số

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    204    3    01-12-2023
58    48    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.