Câu hỏi ôn tập cảm ứng ở động vật

Câu hỏi ôn tập :cảm ứng ở động vật | Câu hỏi ôn tập cảm ứng ở động vật Bài 1 Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật Lời giải Về cơ quan cảm ứng từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ quan chuyên trách thu nhận và trả lời kích thích. ở động vật có hệ thần kinh từ dạng thần kinh lưới đến dạng thần kinh chuỗi thần kinh hạch và cuối cùng là dạng thần kinh ống. Về cơ chế cảm ứng sự tiếp nhận và trả lời kích thích từ chỗ chỉ là sự biến đổi cấu trúc của các phân tử prôtêin gây nên sự vận động của chất nguyên sinh ở các động vật đơn bào đến sự tiếp nhận dẫn truyền kích thích và trả lời lại các kích thích ở các sinh vật đa bào . ở các động vật có hệ thần kinh từ phản xạ đơn đến phản xạ chuỗi từ phản xạ không điều kiện đến phản xạ có điều kiện nhờ đó mà cơ thể có thể thích ứng linh hoạt trước mọi sự đổi thay của điều kiện môi trường. Sự hoàn thiện của các hình thức cảm ứng là kết quả của quá trình phát triển lịch sử bảo đảm cho cơ thể thích nghi để tồn tại và phát triển. Bài 2 Điện thế nghỉ là gì Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào Lời giải Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tích điện dương. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu là do Nồng độ ion kali bên trong cao hơn bên ngoài tế bào. Các cổng kali mở tính thấm chọn lọc đối với K nên các K ở sát màng tế bào đồng loạt đi từ trong ra ngoài tế bào và tập trung ngay sát mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm. Bơm Na - K vận chuyển K từ phía bên ngoài trả vào phía bên trong màng tế bào giúp duy trì nồng độ K bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào. Bài 3 Trình bày vai trò của bơm Na -K Lời giải Bơm Na - K là các chất vận chuyển bản chất là prôtêin có ở trên màng tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    12    2    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.