Tài liệu: Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy

Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy Các nhà khoa học nghiên cứu vi khuẩn cố gắng tạo ra môi trường nuôi cấy cực thuận trong phòng thí nghiệm, với nguồn năng lượng thiết yếu, các chất dinh dưỡng, pH và nhiệt độ mà khả năng sinh trưởng của vi khuẩn có thể dự đoán được. | Đặc điểm sinh trưởng của Vi khuẩn trong môi trường nuôi cây Các nhà khoa học nghiên cứu vi khuẩn cố gắng tạo ra môi trường nuôi cấy cực thuận trong phòng thí nghiệm với nguồn năng lượng thiết yếu các chất dinh dưỡng pH và nhiệt độ mà khả năng sinh trưởng của vi khuẩn có thể dự đoán được. a b c T 1 -Ể r 1 1 k 7 T I 7 1 Hình 1 a Các khuân lạc E. coli sinh trưởng trên đĩa thạch agar. b Hai dạng khuẩn lạc nhẵn và thô nhám - trên và dưới -của S. pneumoniae và c phương pháp thu nhận bản sao các khuẩn lạc qua đêm sinh trưởng trên môi trường đặc hiệu các khuẩn lạc mọc được có màu xanh và không mọc được màu trắng. Vi khuẩn có thể được nuôi cấy trên môi trường đặc thường chứa thạch agar hoặc trong môi trường lỏng. Trong môi trường lỏng vi khuẩn sinh sản theo hàm số mũ cho đến khi hết chất dinh dưỡng hoặc cho đến khi tích luỹ những sản phẩm độc hại. Số lượng vi khuẩn tồn tại ở mỗi thời điểm trong môi trường lỏng có thể xác định được một cách dễ dàng. Dùng pipet đưa một mẫu nhỏ lên đĩa petri có môi trường đặc rồi cấy chải đều trên mặt thạch. Sau thời gian ủ 24 - 36 giờ mỗi tế bào vi khuẩn sẽ cho một cụm tế bào có thể dễ dàng nhìn thấy được bằng mắt thường gọi là khuẩn lạc colonies Hình 1 a chứa hàng triệu tế bào ngay cả trong những điều kiện sinh trưởng tương đối nghèo nàn. Do đó các thí nghiệm ở E. coli thường chỉ mất một ngày trong khi ở ngô chẳng hạn phải mất hàng tháng. Khả năng mọc hay không mọc của vi khuẩn trên những môi trường riêng biệt giúp ta xác định kiểu gene của tế bào vi khuẩn Hình 1 c . Các vi khuẩn thường trải qua các pha sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy huyền phù như sau xem Hình 2 i Pha lag Sinh trưởng thoạt đầu rất chậm vì chúng phải làm quen với đời sống trong các điều kiện mới. ii Pha log logarithmic hay exponential Một khi bộ máy chuyển hoá vận hành chúng bắt đầu phân chia theo hàm số mũ gấp đôi số lượng sau vài phút .5111 . iii Pha dừng stationary Khi môi trường sống cạn kiệt sự sinh trưởng vi khuẩn dừng lại và ổn định về số lượng. Và cuối cùng iv

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.