Nghiên cứu và công nghệ Sinh vật mẫu

Nghiên cứu và công nghệ Sinh vật mẫu Ruồi giấm thường (Drosophila melanogaster), một sinh vật mẫu phổ biến trong nghiên cứu di truyền học. | Nghiên cứu và công nghệ Sinh vật mẫu Đ A r Ruồi giấm thường Drosophila melanogaster một sinh vật mẫu phổ biến trong nghiên cứu di truyền học. Dù các nhà di truyền học ban đầu nghiên cứu tính di truyền ở đa dạng các loài sinh vật nhưng sau đó họ bắt đầu nghiên cứu tập trung tính di truyền ở nhóm những sinh vật đặc biệt. Thực tế những nghiên cứu quan trọng ở một sinh vật nhất định sẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu kế tiếp lựa chọn sinh vật đó để phát triển nghiên cứu xa hơn và như thế cuối cùng chỉ có một số ít sinh vật mẫu đã trở thành cơ sở cho hầu hết các nghiên cứu về di truyền 86 . Các đề tài nghiên cứu di truyền phổ biến trên các sinh vật mẫu gồm có nghiên cứu về điều hòa gen mối liên quan giữa gen với sự phát triển hình thái vàung thư. Các sinh vật được lựa chọn một phần bởi tính thuận tiện có vòng đời ngắn và dễ dàng thao tác di truyền. Những sinh vật mẫu được sử dụng rộng rãi bao gồm vi khuẩn đường ruột Escherichia coli cải Arabidopsis thaliana men bánh mỳ Saccharomyces cerevisiae giun tròn Caenorhabditis elegans ruồi giấm Drosophila melanogaster và chuột nhà Mus musculus . Di truyền y học Di truyền y học tìm hiểu xem biến đổi di truyền liên hệ tới sức khỏe và bệnh tật của con người như thế nào 87 . Khi tìm kiếm một gen chưa biết mà có thể liên quan tới một căn bệnh các nhà nghiên cứu thường sử dụng liên kết gen và sơ đồ phả hệ di truyền để tìm ra vị trí của nó trong bộ gen. Ở cấp độ quần thể các nhà nghiên cứu lợi dụng sự ngẫu nhiên hóa Mendel Mendelian randomization để tìm ra những vị trí trong bộ gen mà liên đới với căn bệnh một kỹ thuật đặc biệt hữu ích với những tính trạng đa gen không được xác định rõ ràng bởi một gen đơn lẻ . Khi một gen tương ứng được tìm ra những nghiên cứu xa hơn sẽ tiếp tục thực hiện với cùng gen đó được gọi là các gen trực giao trên những sinh vật mẫu. Bên cạnh nghiên cứu các bệnh di truyền việc tăng tính hữu hiệu của các kỹ thuật kiểu gen đã đưa đến lĩnh vực di truyền học dược lý nghiên cứu làm sao kiểu gen có thể tác động lên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.