Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu của đề tài là "Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk" là hệ thống hóa lý luận về phát triển HTX và kinh nghiệm thực tiễn phát triển HTX nói chung, HTXNN nói riêng; đánh giá thực trạng phát triển HTXNN ở tỉnh Đắk Lắk; đề xuất các giải pháp để phát triển HTXNN ở tỉnh Đắk Lắk. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.