ca dao cây cỏ

ca dao cây cỏ Ba năm mít mới đóng đài Hoa thơm nỏ rộ, hoa xoài nở đua = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Khánh Hòa (Câu số 38875 ) Bông lài trộn lộn bông ngâu Tiếc hường nhan bậu làm dâu bên Tàu = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 999 ) Bông lài, bông lựu, bông ngâu Sao bằng bông bưởi thơm lâu dịu dàng = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Hoặc: Hoa. | Ba năm mít mới đóng đài Hoa thơm nỏ rộ hoa xoài nở đua Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Trung Khánh Hòa Câu số 38875 Bông lài trộn lộn bông ngâu Tiếc hường nhan bậu làm dâu bên Tàu Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 999 Bông lài bông lựu bông ngâu Sao bằng bông bưởi thơm lâu dịu dàng Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Hoặc Hoa lài hoa lựu bông ngâu Sao bằng hoa bưởi thơm lâu dịu dàng Xuất xứ - Miền Nam Vĩnh Long Câu số 33677 Bương già nhà vững Tương Đương với Anh Ngữ hoặc xứ - Đại Chúng Câu số 25489 Ghi Chú Loại tre lớn dùng để làm cột nhà gọi là bương Xuất Cải mới trổ bông non gà vừa thì nhảy ổ Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú 1 - Tương quan sinh sản giữa cây cỏ và động -Thiên nhiên Hòa thuận con người và vạn vật sinh sôi nẩy nở. 3 - Niềm vui được mùa của người nông dân. Xuất xứ - Miền Trung Nghệ Tĩnh Câu số 39671 Cám ơn bông sung củ co Nợ nần trả hết còn no ấm lòng. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Tiền Giang Câu số 33839 Cảm thương ô đước bời lời Cha sao mẹ sến dựa nơi gốc bần Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Câu số 39148 Cần xuống muống lên Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 9539 Cây bần kia hỡi cây bần Lá xanh bông trắng lại gần không thơm Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Câu số 39147 Cây bần ơi hỡi cây bần Lá xanh bông trắng lại gần không thơm. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Long Câu số 33903 Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Cây da Bình Trung cây me Dương Phước Cây nào có trước cây nào có sau Tổ tiên ta ai chống với quân Tàu Còn ai khai khẩn gian lao xứ nầy Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Tiền Giang Câu số 33916 Có hoa có quả mới hay Câu 1 Một trăm thứ quả em nay đã từng. Cứng thì quả ổi còn ương Mềm thì quả thị chín vàng đã lâu. Đỏ lòng thì đúng quả nâu Nhuộm khăn đan áo đẹp mầu đời ta. Thơm thơm mát mát quả na Biếu cha biếu mẹ hơn là chén son. Đắng thì bồ kết bồ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    1    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.