Ca dao cần mẫn

Ca dao cần mẫn Anh cầm cái phảng chưa nên Mà đòi lên rẫy theo em sao đành = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Tháp (Câu số 31876 ) Bấy lâu bậu cần mẫn cái vườn đào, Tình xưa ngồi cựu, bậu có nhớ chút nào hay không = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bậu: Bạn, bạn thân, tiếng để chỉ người con trai, hay con gái, dùng làm đại từ nhân xưng ngôi hai Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (Câu số 33578. | Anh cầm cái phảng chưa nên Mà đòi lên rẫy theo em sao đành Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Đồng Tháp Câu số 31876 Bấy lâu bậu cần mẫn cái vườn đào Tình xưa ngồi cựu bậu có nhớ chút nào hay không Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Bậu Bạn bạn thân tiếng để chỉ người con trai hay con gái dùng làm đại từ nhân xưng ngôi hai Xuất xứ - Miền Nam Lục Tỉnh Câu số 33578 Có việc thì lo ngay ngáy không việc thì ngáy ó o Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 10532 Có cây mới có dây leo Có cột có kèo mới có đòn tay Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 1808 Có khó mới có mà ăn Ngồi không ai dễ đem phần tới cho. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Câu số 27472 Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ mang phần tới cho Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Dị bản Khi không ai dễ dâng phần tới cho. Xuất xứ - Miền Trung Khánh Hòa Câu số 38932 Công dã tràng thường ngày xe cát Sóng ba đào ai xét công cho. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Miền Nam Câu số 27473 Đắc lũng còn vọng thục Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 11063 Đông tay hơn hay làm Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 11930 Hay học thì sáng hay làm thì tối Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 12707 Hay làm đầu quang mặt sạch Chẳng hay làm đầu rách mặt dơ Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú A cat in gloves catches no mice. OR Work provides plenty Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 12476 Hay làm thì đói hay nói thì no Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 12710 Hay làm thì giầu có chí thì nên Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 12711 Hay ăn thì chẳng hay làm Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Đại Chúng Câu số 12701 Kẻ Mui anh đã biết chưa Đàn ông vác nặng be bờ đắp truông Mẹ em đẻ em trong buồng Về sau em lớn quay guồng ươm tơ. Tương Đương với Anh Ngữ hoặc Ghi Chú Xuất xứ - Hà Nội

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    1    22-02-2024
336    4    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.