ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài 1:Xây dựng lớp PHÂN SỐ gồm các phương thức nhập phân số,cộng trừ nhân chia phân số. Trên cơ sở lớp đã xây dựng viết chương trình thực hiện: nhập 5 phân số q,p,z,u,v; tính phân số s=(p-q*z)/(u+v)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    66    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.