5 thực tiễn của nhà lãnh đạo mẫu mực

Qua hàng nghìn cuộc khảo sát và nghiên cứu, hai nhà nghiên cứu lừng danh Jim Kouzes và Barry Posner đã rút ra “5 thực tiễn của nhà lãnh đạo mẫu mực” như sau: Như ngọn hải đăng: Người lãnh đạo thiết lập những nguyên tắc liên quan đến cách hành xử của nhân viên và cách thức để đạt đến mục tiêu đề ra. Họ tạo nên những chuẩn mực hoàn hảo và đưa ra các dẫn chứng thuyết phục để mọi người làm theo. Họ biết vượt qua những trở ngại, là kim chỉ nam và vẽ ra. | 5 thực tiễn của nhà lãnh đạo mẫu mực Qua hàng nghìn cuộc khảo sát và nghiên cứu hai nhà nghiên cứu lừng danh Jim Kouzes và Barry Posner đã rút ra 5 thực tiễn của nhà lãnh đạo mẫu mực như sau Như ngọn hải đăng Người lãnh đạo thiết lập những nguyên tắc liên quan đến cách hành xử của nhân viên và cách thức để đạt đến mục tiêu đề ra. Họ tạo nên những chuẩn mực hoàn hảo và đưa ra các dẫn chứng thuyết phục để mọi người làm theo. Họ biết vượt qua những trở ngại là kim chỉ nam và vẽ ra con đường xán lạn để nhân viên cùng tiến về phía trước. Họ cũng là người tạo ra cơ hội cho mọi sự thành công. Chia sẻ quan điểm và truyền cảm hứng đến mọi người Người lãnh đạo có khả năng tạo ra những sáng kiến lý tưởng cho mọi mục tiêu mà họ mong muốn tổ chức đạt được. Và bằng uy tín của mình họ thu phục được mọi người cùng nhau chia sẻ tầm nhìn đó. Chấp nhận thử thách Người lãnh đạo luôn chấp nhận thách thức thử thách với hiện thực. Họ tìm kiếm những hướng đi mới ngày càng nâng cao quy trình hoạt động của mình chấp nhận rủi ro và chấp nhận cả những thất bại. Thúc đẩy mọi người hành động Người lãnh đạo phải biết thu hút và thúc đẩy nhân viên của mình tiến lên xây dựng tinh thần đồng đội thông qua uy tín và sự kính trọng lẫn nhau thúc đẩy mọi người bộc lộ được hết năng lực của họ. Động viên tinh thần hướng về con tim nhân viên Người lãnh đạo biết công nhận những đóng góp cá nhân đánh giá và khen thưởng đúng lúc sự thành công của nhân viên và biết cùng nhau chia sẻ thành quả với mọi người. . đến 6 phong cách lãnh đạo hình mẫu Tác giả Daniel Goleman với tác phẩm Tinh thần lãnh đạo đạt đến thành công của tờ Harvard Business Review mô tả 6 phong cách lãnh đạo như sau Phong cách quyết đoán Mẫu lãnh đạo này là Hãy làm như tôi đã nói . Họ mong muốn cấp dưới tuân lệnh ngay lập tức. Phong cách này phản ánh việc họ mong mỏi đạt đến thành công và luôn tự chủ. Phong cách này đặc biệt thích hợp trong tình trạng công ty đang khủng hoảng cần thiết để xoay chuyển tình thế hoặc với những nhân viên đang gặp .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
333    50    2    05-03-2024
219    222    6    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.