10 lỗi các doanh nhân thường mắc phải

"Thương trường là chiến trường", vì thế sự cạnh tranh cũng không kém phần khốc liệt. Chỉ một lỗi sơ đẳng cũng khiến bạn phải gánh chịu thất bại. Mười lỗi pháp lý mà các doanh nhân hay mắc phải nhất là gì? Hãy đọc bài viết của Bagley, có thể bạn sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc. Mười lỗi các doanh nhân thường mắc phải: “Những luật sư không có kinh nghiệm làm việc với các doanh nhân và các nhà tư bản có nhiều khả năng sẽ đi sai hướng” — Constance Bagley 1. Thất bại. | 10 lỗi các doanh nhân thường măc phải Thương trường là chiến trường vì thế sự cạnh tranh cũng không kém phần khốc liệt. Chỉ một lỗi sơ đẳng cũng khiến bạn phải gánh chịu thất bại. Mười lỗi pháp lý mà các doanh nhân hay mắc phải nhất là gì Hãy đọc bài viết của Bagley có thể bạn sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc. Mười lỗi các doanh nhân thường mắc phải Những luật sư không có kinh nghiệm làm việc với các doanh nhân và các nhà tư bản có nhiều khả năng sẽ đi sai hướng Constance Bagley 1. Thất bại trong việc sớm sát nhập tổ chức Một vấn đề nảy sinh ở đây được gọi là nhà sáng lập bị bỏ quên Một đối tác tham gia góp vốn vào dự án ban đầu sau đó bất ngờ rút vốn. Khi dự án đang được tài trợ và chuẩn bị được cổ phần hóa đối tác này quay trở lại có lẽ vì họ cho rằng họ đã có nhiều đóng góp lúc đầu và vì thế họ yêu cầu quyền lợi cho mình. Quá vội vàng sát nhập tổ chức rất dễ khiến bạn thất bại Ảnh Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sát nhập sớm và phát hành cổ phiếu cho các nhà sáng lập tùy thuộc vào quyền lợi của họ. Để được hưởng quyền lợi nhận cổ phiếu các nhà sáng lập được yêu cầu chuyển nhượng tất cả các sáng kiến và công việc liên quan tới hoạt động kinh doanh dự kiến của công ty tới công ty mới. Việc sát nhập sớm - trước khi các giá trị quan trọng và các sự kiện tài chính tạo ra các giá trị ngầm trong cổ phiếu cũng giúp tránh các vấn đề về thuế có khả năng xảy ra đối với cổ phiếu giá rẻ. Nếu sát nhập quá muộn và phát hành các cổ phiếu giá rẻ cho các nhà sáng lập cùng thời điểm với việc các cổ phiếu giá cao hơn được bán cho các nhà đầu tư có thể gây ra các vấn đề liên quan đến thuế khi mà IRS lập luận rằng sự chênh lệch của giá cổ phiếu thực ra là một phần thu nhập của các doanh nhân. 2. Phát hành cổ phiếu của cổ đông sáng lập không có quyền lợi Quyền lợi giúp bảo vệ các thành viên của đội ngũ sáng lập ra dự án. Nếu những thành viên vẫn còn ở lại trong đội ngũ sáng lập và đem lại lợi ích cho dự án cổ phiếu của họ sẽ có quyền lợi. Nếu họ từ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    102    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.