Giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh

Trong hoàn cảnh cạnh tranh thị trường rất khốc liệt này, rủi ro là khó tránh khỏi. Doanh nghiệp nào không dám chấp nhận rủi ro sẽ không phát triển lớn mạnh được. Thông thường thành công càng lớn thì cũng phải chịu rủi ro càng lớn hơn, đó là sự thực. Những người mạo hiểm chủ động trước rủi ro là những người đầy năng lực, rất mẫn cảm và có cách xử lý hợp lý đối với rủi ro. Họ sử dụng phương thức mạo hiểm, trong nguy hiểm có sự ổn định. Hoặc trước khi hành động. | Giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh Trong hoàn cảnh cạnh tranh thị trường rất khốc liệt này rủi ro là khó tránh khỏi. Doanh nghiệp nào không dám chấp nhận rủi ro sẽ không phát triển lớn mạnh được. Thông thường thành công càng lớn thì cũng phải chịu rủi ro càng lớn hơn đó là sự thực. Những người mạo hiểm chủ động trước rủi ro là những người đầy năng lực rất mẫn cảm và có cách xử lý hợp lý đối với rủi ro. Họ sử dụng phương thức mạo hiểm trong nguy hiểm có sự ổn định. Hoặc trước khi hành động họ luôn để một con đường thoát cho mình tiến lên có thể tấn công rút lui có thể phòng thủ luôn đề phòng sự thất bại. Đó chính là con đường tất yếu để giảm bớt tổn thất. Con người hoàn toàn có thể giảm rủi ro tới mức thấp nhất hoặc tránh mọi rủi ro. Đó cũng là sự thực. Đương nhiên mức đọ nhỏ nhất là do bản thân rủi ro chế ngự chứ không phải do người ta nghĩ là nó nhiều hay ít. đặt tất cả Trứng vào một rổ. Câu nói này thiết thực nhất đối với người dân đó cũng là một hình thức cơ bản nhất để phân tán rủi ro. Nhưng mạo hiểm thành công đương nhiên có được những lợi nhuận tương ứng. Song một khi thất bại là mất hết. Khi tiến hành đầu tư cổ phiếu cần nhất là phải chú ý nhằm vào tổ hợp đầu tư thiết yếu lựa chọn một số rủi ro tới mức thấp nhất. Phân tán rủi ro là một nguyên tắc được ứng dụng rất rộng rãi. Nhỏ như chuyện vận tải hàng hoá quản lý kho hàng lớn như chuyện sách lược kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp đều có thể ứng dụng rất linh hoạt. Ví dụ như việc vận chuyển hàng tới địa điểm. Như vậy thì dù cho một phương tiện nào đó xảy ra trục trặc cũng không thể ảnh hưởng tới toàn cục được. Trong quản lý kho tàng đã từng có một bài học nhớ đời là mấy năm trước bách hoá đại lầu Long Phúc ở Bắc Kinh xảy ra một vụ hoả hoạn do kho hàng ở đó thiết kế không khoa học hợp lý lại không tính đến những rủi ro có thể xảy ra mà chỉ nghĩ tới triệt để lợi dụng không gian để giảm giá thành chứa hàng vào ngôi nhà cũ kỹ. Trong đó có cả những hàng điện máy giá trị rất lớn nên chỉ một mồi lửa đã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.