Giới lãnh đạo đang bị áp lực từ Đổi mới mở

Các nhà lãnh đạo đều phải chịu rất nhiều áp lực để theo kịp xu hướng quản lý hiện đại nhất. Giáo sư Trường kinh doanh Columbia, ông Eric Abrahamson, người từng viết về sự phổ biến của đổi mới quản lý, gọi "quy tắc của tiến bộ" là: Sự mong đợi khi bạn hoặc tuân theo những đổi mới quản lý tiến bộ nhất - cho dù sau này chúng trở nên lạc hướng - hoặc chấp nhận bị giảm thanh thế đối với những người đồng cấp, với cánh báo chí và các cổ đông. Vì vậy khá ngạc. | Giới lãnh đạo đang bị áp lực từ Đổi mới mở Các nhà lãnh đạo đều phải chịu rất nhiều áp lực để theo kịp xu hướng quản lý hiện đại nhất. Giáo sư Trường kinh doanh Columbia ông Eric Abrahamson người từng viết về sự phổ biến của đổi mới quản lý gọi quy tắc của tiến bộ là Sự mong đợi khi bạn hoặc tuân theo những đổi mới quản lý tiến bộ nhất - cho dù sau này chúng trở nên lạc hướng - hoặc chấp nhận bị giảm thanh thế đối với những người đồng cấp với cánh báo chí và các cổ đông. Vì vậy khá ngạc nhiên khi gần như toàn bộ các công ty ngày nay đều có một vài thử nghiệm hay chương trình liên quan tới Đổi mới mở. Đổi mới mở nghĩa là vươn ra để nắm lấy những ích lợi của tài năng ở phạm vi bên ngoài công ty hay hưởng ứng những cơ hội xa hơn . Đây là một khái niệm cực lớn đã được xác minh bởi một vài ví dụ luôn lặp lại. Tuy nhiên các công ty với mục đích tốt đẹp liệu có nhận được nhiều nhất từ Đổi mới mở Chúng tôi nghi ngờ rằng những thành công ban đầu đáng khích lệ như bản thân chúng chỉ hiện diện lúc đầu. Sẽ ra sao nếu Đổi mới mở được xác định rộng hơn và tham vọng hơn Liệu giá trị lớn hơn có thể được hiện thực Nếu như vậy làn sóng tiếp theo của Đổi mới mở sẽ thế nào Nếu nhìn vào hầu hết những ví dụ được trích dẫn rộng rãi về Đổi mới mở thành công bạn sẽ thấy mô hình đang sử dụng đặt câu hỏi tới một nhóm các nhà giải quyết những người sẽ đưa ra câu trả lời tiếp đó. Bạn có thể gọi đó là mô hình giao dịch của Đổi mới mở - chỉ liên quan tới các giao dịch được xác định một cách hạn hẹp trong ngắn hạn. Khi vấn đề được đưa ra giải pháp được trình bày thanh toán được thực hiện thế là giao dich được hoàn tất các bên đi tiếp. Phương pháp này có 2 giới hạn. Đầu tiên nó bỏ qua cơ hội xây dựng các mối quan hệ lâu dài bền dựa trên lòng tin giữa các bên tham gia. Thứ hai nó không khuyến khích các bên tham gia xây dựng tích lũy trên những đóng góp cho nhau. Tại sao các mối quan hệ lại có ý nghĩa hơn các giao dịch đơn thuần Giao dịch hoạt động khi liên quan đến các kiến thức rõ ràng - các vấn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    69    2    14-04-2024
19    79    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.