Tái tổ chức doanh nghiệp và thách thức

Các công ty trên toàn thế giới đều cần thay đổi đường lối hoạt động. Kotter và Schlesinger đã nêu lên những cách thức thực tế và đã được kiểm nghiệm để suy xét về việc kiểm soát sự thay đổi đó. “Phải thừa nhận thực tế rằng không có gì khó khăn hơn, khó có khả năng thành công hơn hay mang tính rủi ro nhiều hơn việc phải tạo lập một trật tự mới”. Năm 1973, Ủy ban trao đổi quan điểm (the conference board) đã yêu cầu 13 cơ quan hữu trách nổi bật dự đoán về. | Tái tổ chức doanh nghiệp và thách thức Các công ty trên toàn thế giới đều cần thay đổi đường lối hoạt động. Kotter và Schlesinger đã nêu lên những cách thức thực tế và đã được kiểm nghiệm để suy xét về việc kiểm soát sự thay đổi đó. Phải thừa nhận thực tế rằng không có gì khó khăn hơn khó có khả năng thành công hơn hay mang tính rủi ro nhiều hơn việc phải tạo lập một trật tự mới . Năm 1973 Ủy ban trao đổi quan điểm the conference board đã yêu cầu 13 cơ quan hữu trách nổi bật dự đoán về những vấn đề và sự kiện liên quan đến hoạt động quản lý có thể nổi lên trong vòng 20 năm tiếp theo. Một trong những chủ đề lớn nhất xuyên suốt báo cáo của các cơ quan hữu trách là mối lo ngại về khả năng của các tổ chức nhằm đối phó với sự thay đổi môi trường. Một tác giả đã viết Theo cùng với tốc độ thay đổi ngày càng nhanh sẽ dẫn tới nhu cầu tái tổ chức ngày càng cao. Việc tái tổ chức luôn gây khiếp sợ vì nó đồng nghĩa với việc phá bỏ thế nguyên trạng và là mối đe dọa đối với lợi ích cố hữu của mọi người trong công việc đảo lộn mọi cách thức làm việc đã định hình. Vì những lý do này hoạt động tái cơ cấu cần có luôn bị trì hoãn với hệ quả là những tổn thất về hiệu quả và chi phí tăng cao . Những diễn biến sau đó đã khẳng định tầm quan trọng của mối lo ngại về sự thay đổi tổ chức trên. Ngày nay các nhà quản lý phải giải quyết ngày càng nhiều vấn đề như các quy định mới của chính phủ xây dựng sản phẩm mới vấn đề tăng trưởng cạnh tranh gia tăng phát triển công nghệ và lực lượng sản xuất thay đổi. Để đáp ứng hầu hết các công ty hoặc đơn vị thành viên của các tập đoàn lớn đều nhận thấy họ phải tiến hành những thay đổi về tổ chức ở mức độ vừa phải ít nhất là một năm một lần và những thay đổi lớn khoảng 4 đến 5 năm một lần. Trong số những nỗ lực đổi mới này số bị thất bại là rất ít nhưng số hoàn toàn thành công cũng không nhiều. Phần lớn đều gặp vấn đề thường kéo dài hơn trông đợi đôi lúc là làm suy kiệt tinh thần và thường là gây mất thời gian của ban quản trị hoặc thay đổi hẳn về tâm lý.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.