Tư duy chiến lược phải thấm đến từng nhân viên

Walter Kiechel, tác giả cuốn The Lords of Strategy (Làm chủ chiến lược), trong đó mô tả sự nổi lên của những công ty tư vấn chiến lược lớn - BCG, McKinsey và Bain - bàn về chủ đề này cùng tạp chí Harvard Business Review. Kiechel, cựu Biên tập viên của tạp chí Fortune và là Giám đốc Biên tập của Harvard Business Publishing trong giai đoạn 19982002. Ông Walter Kiechel. HBR: Chúng tôi đặc biết chú ý tới hai trong số những chủ đề chính của sự phát triển tư duy chiến lược từ những năm 1960 đến giờ. Thứ. | Tư duy chiến lược phải thấm đến từng nhân viên Walter Kiechel tác giả cuốn The Lords of Strategy Làm chủ chiến lược trong đó mô tả sự nổi lên của những công ty tư vấn chiến lược lớn - BCG McKinsey và Bain - bàn về chủ đề này cùng tạp chí Harvard Business Review. Kiechel cựu Biên tập viên của tạp chí Fortune và là Giám đốc Biên tập của Harvard Business Publishing trong giai đoạn 19982002. Ông Walter Kiechel. HBR Chúng tôi đặc biết chú ý tới hai trong số những chủ đề chính của sự phát triển tư duy chiến lược từ những năm 1960 đến giờ. Thứ nhất sự nổi lên của những mô hình mang theo khái niệm Greater Taylorism hay còn gọi là những phân tích sắc bén tập trung vào chi phí và hiệu quả. Thứ hai về việc giúp đỡ nhân viên học hỏi sáng tạo và thay đổi. Tại sao những ý tưởng liên quan đến điều thứ nhất lại được hiểu tốt hơn Kiechel Theo tôi nguồn gốc của vấn đề là đo lường chi phí và thị phần thì dễ dàng hơn là đo lường những yếu tố thuộc về con người diễn ra trong các tổ chức. Nhưng mọi việc phức tạp hơn thế nhiều. Những người nhấn mạnh vào khía cạnh con người dường như không quan tâm đến việc phát triển một mô hình giải thích chung nhưng những người quan tâm đến việc phát triển một ý tưởng chiến lược lại rất muốn điều đó. Michael Porter không xa rời đường kinh nghiệm hay ma trận thị phần tăng trưởng ông bình luận về chúng nhưng ông cũng xây dựng và cải thiện chúng. Tôi không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy những người thúc đẩy mô hình tập trung vào con người lại từng giải quyết mọi việc dựa trên nền tảng ý tưởng. Giáo sư trường Stanford Jeff Pfeffer nói nếu bạn đưa ra câu hỏi để thảo luận cho 105 người một cách khoa học tổ chức bạn sẽ có được 146 câu trả lời khác nhau cho câu hỏi Điều gì là quan trọng nhất cần phải tập trung vào Trong số đó 106 câu trả lời là không trùng lặp nhau. - Tôi băn khoăn không biết liệu có cần một lối tư duy khác cho việc phân tích hơn là cho việc tái sáng tạo và tăng trưởng hay không Hoặc một phần khác của tư duy. Các nhà khoa học thần

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.