Bài tiểu luận "Cây chè"

Cây chè (Thea sinensis L): Chè là một cây công nghiệp lâu năm có đời sống kinh tế lâu dài và mau cho sản phẩm. Công dụng: Cafein và một số hợp chất ancaloit trong chè có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương là cho tinh thần minh mẫn nâng cao hiệu quả làm việc. | Bài tiểu luận CÂY CHÈ TỔNG QUAN Giới thiệu chung về cây chè. Đặc điểm sinh vật học của cây chè. Điều kiện sinh thái của cây chè. Các phương pháp trồng chè và bón phân cho chè Tình hình sản xuất chè trong nước, trên thế giới và định hướng cho việc phát triển chè. THIỆU CHUNG VỀ CÂY CHÈ gọi và công dụng của cây chè: Cây chè (Thea sinensis L) Chè là một cây công nghiệp lâu năm có đời sống kinh tế lâu dài và mau cho sản phẩm. * Công dụng Cafein và một số hợp chất ancaloit trong chè có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương là cho tinh thần minh mẫn nâng cao hiệu quả làm việc Hỗn hợp tanin trong chè có khả năng giải khát và chữa một số bệnh đường ruột như tả, lị, thương hàn Chè còn chứa một số loại vitamin A, B1, B2, B6 vitamin PP, và một số loại vitamin C Chè có tác dụng chống phóng xạ( chống được chất stronti (Sr)90 là một trong những đồng vị phóng xạ rất nguy hiểm). loại chè: Người ta phân loại chè dựa vào: Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh thực Đặc tính sinh hóa * Phân loại của Cohen stuart(1919): Chè Trung Quốc lá nhỏ. Chè Trung Quốc lá to. Chè Shan Chè Ấn Độ. Cả 4 loại chè này đều trồng ở Việt Nam nhưng nhiều nhất là chè Shan và chè Trung Quốc lá to. 3. Sự phân bố Chè hình thành ở ba vùng: ôn đới, nhiệt đới và vùng á nhiệt đới. Trong đó vùng nhiệt đới là chè sinh trưởng tốt nhất và có nhiều triển vọng cho sản lượng cao nhất. Ở Việt Nam có 7 vùng chè chủ yếu: Vùng Tây Bắc, vùng chè Việt Bắc- Hoàng Liên Sơn, vùng chè trung du bắc bộ, vùng chè bắc trung bộ, vùng Tây nguyên, vùng Duyên hải miền trung, vùng chè cánh cung Đông Bắc ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY CHÈ Thân và cành: Chè chỉ có một thân chính và sau đó mới phân ra các cấp cành. Do hình dạng phân cành khác nhau nên người ta chia thân chè ra làm 3 loại: Thân gỗ Thân bán gỗ Thân bụi Cành chè do mầm dinh dưỡng phát triển cành chia làm nhiều đốt. Từ thân chính cành chè được chia ra làm nhiều cấp: I, II,III. Thân và cành chè đã tạo nên khung tán của cây lượng cành thích . | Bài tiểu luận CÂY CHÈ TỔNG QUAN Giới thiệu chung về cây chè. Đặc điểm sinh vật học của cây chè. Điều kiện sinh thái của cây chè. Các phương pháp trồng chè và bón phân cho chè Tình hình sản xuất chè trong nước, trên thế giới và định hướng cho việc phát triển chè. THIỆU CHUNG VỀ CÂY CHÈ gọi và công dụng của cây chè: Cây chè (Thea sinensis L) Chè là một cây công nghiệp lâu năm có đời sống kinh tế lâu dài và mau cho sản phẩm. * Công dụng Cafein và một số hợp chất ancaloit trong chè có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương là cho tinh thần minh mẫn nâng cao hiệu quả làm việc Hỗn hợp tanin trong chè có khả năng giải khát và chữa một số bệnh đường ruột như tả, lị, thương hàn Chè còn chứa một số loại vitamin A, B1, B2, B6 vitamin PP, và một số loại vitamin C Chè có tác dụng chống phóng xạ( chống được chất stronti (Sr)90 là một trong những đồng vị phóng xạ rất nguy hiểm). loại chè: Người ta phân loại chè dựa vào: Cơ quan sinh dưỡng Cơ quan sinh thực Đặc tính sinh hóa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    10    1    10-12-2022
120    13    1    10-12-2022
125    9    1    10-12-2022
13    6    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.