Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Luận văn "Phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông" nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến hợp tác xã và phát triển hợp tác xã. Phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; chỉ ra những thành công, những hạn chế, những vấn đề đặt ra cần giải quyết và các nguyên nhân; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016 - 2020. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.