Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu; Quá trình phát triển của cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; .Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA Công nghệ thông tin 1. Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu 2 a Dữ liệu Data Ø Dữ liệu là các giá trị phản ánh về sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. Ø Dữ liệu là các giá trị thô chưa có ý nghĩa với người sử dụng. Có thể là một tập hợp các giá trị mà không biết được sự liên hệ giữa chúng Ví dụ Nguyễn Văn Nam 845102 14 10 02 18 Ø Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau âm thanh văn bản hình ảnh . Ø 2 loại dữ liệu Tĩnh Tên tuổi địa chỉ Động Doanh thu số lượng kho 1. Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu 3 b Thông tin Ø Thông tin là ý nghĩa được rút ra từ dữ liệu thông qua quá trình xử lý phân tích tổng hợp . phù hợp với mục đích cụ thể của người sử dụng. Ø Thông tin có thể gồm nhiều giá trị dữ liệu được tổ chức sao cho nó mang lại một ý nghĩa cho một đối tượng cụ thể trong một ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ với dữ liệu trên có thông tin như sau Thủ kho Nguyễn Văn Nam xuất mặt hàng có danh mục là 845102 vào ngày 14 10 02 với số lượng 18. 1. Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu 4 c QUÁ TRÌNH TẠO RA THÔNG TIN QUÁ TRÌNH DỮ LIỆU THÔNG TIN XỬ LÝ Các kí tư số Phân loại Tài liệu đã xử liệu Sắp xếp lý Dữ liệu thô Tổng hợp Thông tin có Thông tin Tính toán định dạng không định dạng Chọn lựa DL trong ngữ Dữ liệu chung cảnh chung Giá trị hữu hình Giá trị vô hình Ø Thông tin Dữ liệu Xử lý 1. Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu 5 Tại sao cần phải có một CSDL 1. Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu 6 v Hệ thống các tập tin cổ điển Được tổ chức riêng rẽ phục vụ một mục đích hay một bộ phận nào đó của doanh nghiệp. Nhược điểm Tính phụ thuộc giữa chương trình và dữ liệu . Lưu trữ trùng lặp dữ liệu Việc chia sẻ dữ liệu bị hạn chế Tốn thời gian xây dựng Chi phí cho bảo trì chương trình lớn 1. Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu 7 d Cơ sở dữ liệu v Định nghĩa Ø Tập hợp các dữ liệu có mối liên hệ với nhau. Ø Biểu diễn 1 phần thế giới thực. Ø Tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu liên quan. Ø Được thiết kế xây dựng lưu trữ cho mục đích cụ thể. v Mục đích Nhằm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    88    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.