Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ, Đắk Lắk

giới thiệu đến bạn “Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ, Đắk Lắk” nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập Sinh học một cách thuận lợi. Chúc các em thi tốt! | SỞ GD amp ĐT ĐẮK LẮK BÀI KIỂM TRA CUỐI HK1 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN SINH HỌC Khối lớp 11 Gồm có 04 trang Thời gian làm bài 45 phút Mã đề 111 Họ và tên học sinh . Lớp 11a . I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 6 điểm Học sinh tô vào đáp án đúng nhất 01. 07. 13. 19. 02. 08. 14. 20. 03. 09. 15. 21. 04. 10. 16. 22. 05. 11. 17. 23. 06. 12. 18. 24. Câu 1. Khi hàm lượng glucozơ trong máu giảm cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự nào A. Tuyến tụy gan glucagôn glicôgen glucozơ trong máu tăng B. Gan tuyến tụy glucagôn glicôgen glucozơ trong máu tăng C. Tuyến tụy glucagôn gan glicôgen glucozơ trong máu tăng D. Gan glucagôn tuyến tụy glicôgen glucozơ trong máu tăng Câu 2. Trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là A. Bộ phận điều khiển bộ phận tiếp nhận kích thích bộ phận thực hiện bộ phận tiếp nhận kích thích B. Bộ phận tiếp nhận kích thích bộ phận điều khiển bộ phận thực hiện bộ phận tiếp nhận kích thích C. Bộ phận thực hiện bộ phận tiếp nhận kích thích bộ phận điều khiển bộ phận tiếp nhận kích thích D. Bộ phận tiếp nhận kích thích bộ phận thực hiện bộ phận điều khiển bộ phận tiếp nhận kích thích Câu 3. Ở những sinh vật có hệ tuần hoàn kép A. Tim 3 hoặc 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn B. Tim 2 hoặc 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn C. Tim 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn D. Tim 1 ngăn 2 vòng tuần hoàn Câu 4. Vận tốc máu là A. Tốc độ máu chảy trong một giây B. Tốc độ máu chảy trong hai giây. C. Tốc độ máu chảy trong một phút. D. Tốc độ máu chảy trong hai phút. Câu 5. Xét các loại thực phẩm sau 1 Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ. 2 Thực phẩm ít muối. 3 Ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo. 4 Ăn nhiều hoa quả rau xanh sữa và các sản phẩm của sữa ít chất béo. 5 Ăn thực phẩm chứa nhiều muối. 6 Ăn nhiều cá gia cầm và các loại hạt. Loại thực phẩm nào được khuyến nghị cho người tăng huyết áp A. 1 2 3 6 . B. 1 5 4 6 3 . C. 2 3 4 6 5 . D. 1 2 4 6 . Câu 6. Cho bảng sau Cột A Cột B 1. Răng cửa a. Cắt thịt thành những mảnh nhỏ 2. Răng nanh b. Gặm và lấy thịt ra khỏi xương 3. Răng trước hàm và răng ăn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    60    2    30-11-2023
7    58    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.