Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Phát triển thị trường công cụ ngoại hối phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn "Phát triển thị trường công cụ ngoại hối phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đã khái quát một cách tổng quan về các công cụ ngoại hối phái sinh và sự phát triể công cụ ngoại hối phái sinh tại các NHTM Việt Nam. Bên cạnh đó, đưa ra bộ chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thị trường công cụ ngoại hối phái sinh tại NHTM Việt Nam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    130    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.