Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nhân tố tác động tới khoảng cách vỡ nợ của doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn "Nhân tố tác động tới khoảng cách vỡ nợ của doanh nghiệp thủy sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày cơ sở lý luận của đo lường khoảng các vỡ nợ; đo lường khoảng cách vỡ nợ của các DNTS trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2007-2015; làm rõ tác động của các nhân tố tới khoảng cách vỡ nợ của các DNTS trên TTCK Việt Nam; đề xuất, khuyến nghị tới các cơ quan nhà nước, ngân hàng thương mại trong việc nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng; đề xuất giải pháp tới DNTS trong việc quản trị rủi ro vỡ nợ và khuyến nghị đối với nhà đầu tư trên TTCK trước khi ra quyết định đầu tư. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    77    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.