Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Xác định giá trị doanh nghiệp trường hợp tại Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen

Đề tài "Xác định giá trị doanh nghiệp trường hợp tại Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận chung về xác định giá trị doanh nghiệp; bối cảnh kinh tế vĩ mô ngành thép và tình hình kinh doanh của công cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; vận dụng phương pháp xác định giá trị để xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    464    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.