Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Gia Thuỵ

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Gia Thuỵ" dưới đây giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới! | TRƯỜNG THCS GIA THỤY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 7 TỔ TOÁN LÍ Năm học 2021 2022 Ngày kiểm tra 23 12 2021 Thời gian 90 phút Hình thức Trực tuyến Hãy chọn phương án trả lời đúng trong mỗi câu sau Câu 1 Trong các số sau đây số nào không có căn bậc hai A. B. C. D. 0 Câu 2 Kết quả nào sau đây sai A. B. C. D. 1 23 16 Z Câu 3 Làm tròn số 0 158 đến chữ số thập phân thứ hai ta được A. 0 17 B. 0 159 C. 0 16 D. 0 2 Câu 4 Kết quả nào sau đây đúng A. B. C. D. Câu 5 Nếu thì x bằng A. x 5 B. x 5 C. x 25 D. x 25 Câu 6 Nếu thì x bằng A. B. C. D. Câu 7 Kết quả của phép tính là A. B. C. D. Câu 8 Thực hiện phép tính được kết quả là A. B. C. D. Câu 9 Thực hiện phép tính được kết quả là A. B. C. D. Câu 10 Thực hiện phép tính được kết quả là A. B. C. D. Câu 11 Thực hiện phép tính được kết quả là A. B. C. D. Câu 12 Giá trị x thỏa mãn là A. B. C. D. Câu 13 Tổng các giá trị x thỏa mãn là A. B. C. D. Câu 14 Giá trị x thỏa mãn là A. B. C. D. Câu 15 Giá trị x thỏa mãn là A. B. C. D. Câu 16 Cho và z y 4. Giá trị của x y z lần lượt là A. B. C. D. Câu 17 Cặp số a b thỏa mãn là A. B. C. D. Câu 18 Cho biết . Tính giá trị của biểu thức M A. M 8 hoặc M 1 B. M 1 hoặc M 8 C. M 8 D. M 1 Câu 19. Công thức nào dưới đây thể hiện x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch A. B. . C. D. . Câu 20. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 9 được cho bởi công thức A. B. C. D. Câu 21 Cho biết 28 công nhân làm được 84 sản phẩm. Hỏi 14 công nhân thì làm được bao nhiêu sản phẩm năng suất mỗi công nhân là như nhau A. 12 sản phẩm B. 42 sản phẩm C. 28 sản phẩm D. 84 sản phẩm Câu 22 Ba đội công nhân cùng làm trên ba quãng đường như nhau. Đội thứ nhất làm xong việc trong 12 ngày đội thứ hai làm xong việc trong 20 ngày đội thứ ba làm việc xong việc trong 24 ngày. Biết tổng số công nhân của ba đội là 42 người năng suất của mỗi công nhân là như nhau thì đội thứ nhất thứ hai thứ ba lần lượt có số công nhân là A. 10 12 20 công nhân B. 20 10 12 công nhân C. 20 12 10 công nhân D. 14 12 16 công nhân Câu 23 Cho hàm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    32    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.