Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ

Bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ trình bày xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho nông dân khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian tới. | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ Huỳnh Thu Hiền Đại học Tài chính- Kế Toán Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho nông dân khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian tới. Nghiên cứu được thực hiện với kích thước mẫu là khách hàng là nông dân tại các xã thuộc 8 tỉnh Nam Trung Bộ. Sử dụng mô hình hồi quy nhị phân Binary Logicstic kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận vốn của nông dân khu vực nông thôn Nam Trung Bộ là Tâm lý của người đi vay vốn năng lực tiếp cận vốn vay chính sách tín dụng của ngân hàng khả năng cung cấp dịch vụ của ngân hàng và các yếu tố khách quan từ môi trường bên ngoài. Trong đó nhân tố chính sách tín dụng có tác động lớn nhất. Từ khoá nông dân tiếp cận vốn tín dụng Nam Trung Bộ Study on factors affecting farmers accessibility to bank credit in the South Central provinces Abstract The purpose of this study is to identify factors affecting the access to bank credit of famers in the South Central provinces from that it proposes some recommendations which are to improve access to capital for farmers in South Central region in the coming time. The study is conducted from a sample of 1 073 customers working in the field of agricultural in communes of 8 provinces of South Central. Using the Binary Logicstic model the results show that there are 5 factors affecting the accessibility of capital of farmers in rural areas in the South Central region Borrower mentality Ability to access loans Credit policy of the bank Bank service capability and Objective factors the external environment. In which the credit policy factor has the largest impact. Keywords farmer access credit Nam Trung Bộ Hien Thu Huynh. Email huynhthuhien@ University of Finance and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    364    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.