Tổng quan về các tiêu chuẩn đánh giá kết cấu hiện hữu

Bài viết Tổng quan về các tiêu chuẩn đánh giá kết cấu hiện hữu trình bày tổng quan các tiêu chuẩn hiện hành của quốc tế (ISO), châu Âu (EN), Mỹ (ASCE, ACI), Nga (СП, СП РК, ЦНИИП), và Việt Nam (TCVN) về đánh giá kết cấu hiện hữu, trong đó có so sánh khung đánh giá chung và phương pháp luận của các tiêu chuẩn. | KHOA H C amp C NG NGHª Tổng quan về các tiêu chuẩn đánh giá kết cấu hiện hữu Overview on codes and standards for the assessment of existing structures Phạm Phú Tình 1 Phạm Minh Hà 2 Tóm tắt 1. Giới thiệu Bài báo này trình bày tổng quan các tiêu Các kết cấu hiện hữu có thể bị xuống cấp hoặc hư hại do ảnh hưởng của môi trường theo thời gian do sử dụng do các tác động bất ngờ như động đất hay chuẩn hiện hành của quốc tế ISO châu Âu hỏa hoạn do các sai sót trong khảo sát thiết kế và xây dựng . nên cần được EN Mỹ ASCE ACI Nga СП СП РК ЦНИИП đánh giá để đảm bảo an toàn sử dụng hay phục vụ mục đích phá dỡ cải tạo. và Việt Nam TCVN về đánh giá kết cấu hiện Cũng như việc thiết kế kết cấu mới việc đánh giá kết cấu hiện hữu cũng có các hữu trong đó có so sánh khung đánh giá tiêu chuẩn hướng dẫn. chung và phương pháp luận của các tiêu Các tiêu chuẩn đánh giá kết cấu hiện hữu trong bài báo này được áp dụng cho chuẩn. các tòa nhà các công trình dân dụng và công nghiệp được làm bằng các vật liệu Từ khóa kiểm tra đánh giá kết cấu hiện hữu cải bê tông khối xây kim loại gỗ Với các kết cấu hiện hữu như cầu công trình tạo xuống cấp ngoài khơi hoặc nhà máy điện nhiệt hạt nhân thì thường có các tiêu chuẩn đánh giá riêng. Abstract Tổng hợp tất cả các lý do được nêu trong 1 3-14 việc đánh giá kết cấu hiện hữu cần được thực hiện khi This paper presents an overview of codes and standards of the International Organization for 1 Quan sát thấy các sai sót so với mô tả dự án ban đầu Standardization ISO Europe EN the United 2 Kết quả bất lợi của cuộc kiểm tra định kỳ về tình trạng của kết cấu States ASCE ACI Russia СП СП РК ЦНИИП and 3 Nghi ngờ về sự an toàn của kết cấu do có dấu hiệu hư hỏng Vietnam TCVN for the assessment of existing 4 Các sự cố bất thường trong quá trình sử dụng va đập của xe cộ tuyết lở structures in which the general framework of hỏa hoạn trong tòa nhà động đất có thể đã làm hỏng kết cấu assessment and the methodology are considered 5 Rõ ràng không đảm bảo sự sử dụng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.