Ảnh hưởng của thông báo thoái vốn Nhà nước đến khối lượng giao dịch cổ phiếu

Bài viết Ảnh hưởng của thông báo thoái vốn Nhà nước đến khối lượng giao dịch cổ phiếu xem xét phản ứng của thị trường thông qua khối lượng giao dịch, bao gồm khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài với sự kiện thông báo thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. | CHÍNH SÁCH amp THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH- TIỀN TỆ Ảnh hưởng của thông báo thoái vốn Nhà nước đến khối lượng giao dịch cổ phiếu Võ Xuân Vinh Đặng Bửu Kiếm Ngày nhận 29 05 2017 Ngày nhận bản sửa 17 07 2017 Ngày duyệt đăng 20 07 2017 Nghiên cứu này xem xét phản ứng của thị trường thông qua khối lượng giao dịch bao gồm khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài NĐTNN với sự kiện thông báo thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC . Nhóm tác giả sử dụng dữ liệu thông báo đăng ký thoái vốn của SCIC giai đoạn từ 2 2012- 3 2017. Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện kết quả nghiên cứu cho thấy thông tin thoái vốn của SCIC được các nhà đầu tư bao gồm NĐTNN nhìn nhận như một tín hiệu tích cực. Tồn tại khối lượng giao dịch khớp lệnh bất thường và khối lượng bất thường trung bình cho một lệnh mua ở trước trong và sau sự kiện. Khối lượng trung bình cho một lệnh đặt bán cũng tăng bất thường trước ngày sự kiện được công bố. Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê về giao dịch mua bất thường của NĐTNN trước và trong ngày sự kiện. Kết quả cung cấp thêm bằng chứng củng cố hướng đi đúng đắn của Chính phủ trong việc đẩy nhanh lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Việt Nam. Từ khoá Thoái vốn Nhà nước nghiên cứu sự kiện giao dịch nước ngoài. 1. Giới thiệu là những doanh nghiệp chủ đạo mang lại. Qua các thông tin và đóng vai trò là đầu tàu của thực tế cho thấy hầu hết những ừ trước đến nền kinh tế. Bên cạnh những tập đoàn doanh nghiệp lớn của nay các doanh đóng góp không thể phủ nhận Nhà nước hoạt động đa ngành nghiệp có vốn của những doanh nghiệp này đa lĩnh vực thường mang lại Nhà nước luôn thì còn có những mặt trái mà kết quả không được tốt dẫn được xác định loại hình doanh nghiệp này đến thất thoát vốn Nhà nước. Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học amp Đào tạo Ngân hàng ISSN 1859 - 011X 9 Số 182- Tháng 7. 2017 CHÍNH SÁCH amp THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Do vậy gần đây Chính phủ đã Cổ đông chiến lược được các Vì .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.