Khảo sát thực trạng kiểm soát glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có nguy cơ tim mạch cao

Nguy cơ tổn thương tim mạch và tử vong do tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tăng lên 2 đến 4 lần so với người bình thường. Bài viết trình bày khảo sát thực trạng kiểm soát glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có nguy cơ tim mạch cao. | 66 Giấy phép xuất bản số 07 GP-BTTTT Cấp ngày 04 tháng 01 năm 2012 Khảo sát thực trạng kiểm soát glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có nguy cơ tim mạch cao Nguyễn Thị Thu Cúc1 Nguyễn Khoa Diệu Vân1 2 Nguyễn Trần Thủy3 4 TÓM TẮT sớm . 80 bệnh nhân có từ 1-2 yếu tố nguy Nguy cơ tổn thương tim mạch và tử vong do cơ tim mạch đi kèm. tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường ĐTĐ typ Kết luận Kiểm soát glucose máu có liên 2 tăng lên 2 đến 4 lần so với người bình thường. quan đến chế đô luyện tập thể lực tuân thủ điều Bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có nguy cơ tim mạch cao trị thuốc số nhóm thuốc hạ đường huyết số năm được định nghĩa thời gian phát hiện bệnh ĐTĐ mắc đái tháo đường. Đa số bệnh nhân đái tháo 10 năm chưa tổn thương cơ quan đích và hoặc đường có nguy cơ tim mạch cao không đạt mục có thêm bất kỳ yếu tố nguy cơ YTNC nào như tiêu kiểm soát đa yếu tố và liên quan trực tiếp đến tăng huyết áp rối loạn lipid máu hút thuốc lá không tuân thủ dùng thuốc điều trị. béo phì. Từ khóa đái tháo đường typ 2 yếu tố nguy Mục tiêu Khảo sát thực trạng kiểm soát cơ tim mạch Bệnh viện Bạch Mai7 glucose máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh BLOOD-GLUCOSE CONTROL STATUS IN nhân đái tháo đường typ 2 có nguy cơ tim TYPE 2 DIABETES PATIENTS WITH HIGH mạch cao. CARDIOVASCULAR RISK Đối tượng và phương pháp nghiên cứu SUMMARY Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu trên 85 bệnh The risk of cardiovascular injury and death in nhân đái tháo đường typ 2 có nguy cơ tim mạch cao type 2 diabetes patients is 2 to 4 times higher than đến khám tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai in the general population. Patients with type 2 từ tháng 11 2021 đến 8 2022. diabetes at high cardiovascular risk were defined Kết quả Tuổi trung bình tuổi 60 nữ. as having 10 years of diabetes without end-organ Tại thời điểm bắt đầu thăm khám tỷ lệ có damage and or any additional risk factors such as HbA1c lt 7 là trung bình là hypertension dyslipidemia smoking or obesity. trung bình glucose máu lúc đói

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.