Khảo sát ảnh hưởng của AIA và BA đến quá trình hình thành chồi và mô sẹo từ đoạn thân mang chồi cây Kinh giới (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.) trong điều kiện nuôi cấy in vitro

Bài viết Khảo sát ảnh hưởng của AIA và BA đến quá trình hình thành chồi và mô sẹo từ đoạn thân mang chồi cây Kinh giới (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.) trong điều kiện nuôi cấy in vitro trình bày khảo sát ảnh hưởng của AIA và BA lên sự tạo chồi và tạo sẹo từ đoạn thân mang chồi cây Kinh giới trong điều kiện nuôi cấy in vitro với mục đích nhân nhanh giống cây Kinh giới in vitro nhằm tạo nguồn cây giống có chất lượng cao, cung cấp nguồn nguyên liệu dược an toàn và rút ngắn thời gian thu hoạch. | TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 19 Số 9 2022 1461-1471 Vol. 19 No. 9 2022 1461-1471 ISSN Website https https 2022 2734-9918 Bài báo nghiên cứu KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA AIA VÀ BA ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỒI VÀ MÔ SẸO TỪ ĐOẠN THÂN MANG CHỒI CÂY KINH GIỚI Elsholtzia ciliata Thunb. Hyl. TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO Lương Thị Lệ Thơ Lưu Tăng Phúc Khang Nguyễn Xuân Hiếu Đinh Thị Bích Thủy Võ Ngọc Khôi Nguyên Châu Minh Hải Đăng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Tác giả liên hệ Lương Thị Lệ Thơ Email tholtl@ Ngày nhận bài 10-5-2022 ngày nhận bài sửa 28-6-2022 ngày duyệt đăng 09-9-2022 TÓM TẮT Kinh giới Elsholtzia ciliata Thunb. Hyl. là một cây dược liệu quý nhưng việc nhân giống cây và tạo nguồn cây sạch bệnh hiện nay còn hạn chế. Sự tạo chồi hay tạo mô sẹo để biệt hóa thành rễ chồi và phôi để phát triển thành cây hoàn chỉnh nhằm tạo nguyên liệu khởi đầu cho quá trình nhân nhanh cây giống Kinh giới bằng phương pháp nuôi cấy in vitro. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phối hợp giữa AIA 0 5 mg L và BA 1 0 mg L giúp cho sự phát triển chồi từ đoạn thân mang chồi cây Kinh giới đạt tốt nhất và sự phối hợp giữa AIA 1 0 mg L và BA 1 0 mg L giúp cho quá trình cảm ứng hình thành sẹo từ đoạn thân mang chồi cây Kinh giới tốt nhất sau 4 tuần nuôi cấy. Từ khóa cây Kinh giới giống sạch bệnh nuôi cấy in vitro mô sẹo 1. Mở đầu Kinh giới Elsholtzia ciliata Thunb. Hyl. là một loài cây thuộc họ Hoa môi Lamiaceae có nguồn gốc từ châu Á và được phân bố rộng rãi trên nhiều nước như Ấn Độ Trung Quốc Việt Nam. Guo et al. 2011 . Đây là một loại rau thơm có mùi vị cay có tính ấm đồng thời còn là nguồn nguyên liệu quan trọng trong các ngành y học thực phẩm mĩ phẩm và dược phẩm La 2002 Chen et al. 2007 . Cho đến nay ở Việt Nam và trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về cây Kinh giới tuy nhiên các nghiên cứu này

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.