Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng, nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Luận văn "Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng, nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam" sẽ cung cấp thêm bằng chứng mới về tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Man. Đây là cơ sở để các nhà quản lý và các nhà quản trị ngân hàng thương mại tham khảo trong việc tăng trưởng tín dụng đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    371    1    18-07-2024
2    106    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.