Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 1

Phần 2: MODULE 1: CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ QUẢN LÝ MỘT MÁY CHỦ Bài tập 1 Tạo shared folder trên máy ở xa Log on vào máy London-DC với tài khoản acapulcoAdmin Dùng dòng lệnh runas để mở Computer Management Ô cửa Computer Management mở ra Click phải vào Shares new share Cho administrators Full Control, các users khác Read -only Bài tập 2 Chống phân mãnh trên máy ở xa Log on vào máy Glasgow, dùng Computer Management để quản lý máy ở xa-Acapulco Tìm máy Acapulco Đã chọn được máy Acapulco Thông báo lỗi hiện ra báo là phiên bản Disk Defragmenter này không hỗ trợ chống phân. | 70-290 Tài liệu dành cho h ọc viên Phần 2 MODULE 1 CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐẺ QUẢN LÝ MỘT MÁY CHỦ Bài tâp 1 Tạo shared folder trên máy ở xa Log on vào máy London-DC với tài khoản acapulcoAdmin Dùng dòng lệnh runas để mở Computer Management Ô cửa Computer Management mở ra V SIC Education Corporation Trang 157 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click phải vào Shares new share f older Wizard Name. Description and Settings Specify how people see and use this share over the network KSHvI VSIC EDUCATION CORPORATION Type information about the share for users To modify how people use the content while offline eLck Change Share name. IKS Share p h WCAPULCO fesf Description Offlne settng I Selected lies and programs available ohkne Change Cho administrators Full Control các users khác Read -only Bài tâp 2 Chông phân mãnh trên máy ở xa Log on vào máy Glasgow dùng Computer Management để quản lý máy ở xa-Acapulco VSIC Education Corporation Trang 158 70-290 Tài liệu dành cho học viên Computer Management VSIG OUCATION CORPORATION EE t ß Computer Manaoerrieni WWW Connect to another computer I. I System Tools I kJl Event Wewef É kJ shared Folders à perforriii ice LI ïiew ị Device Manage New J ndow from Here - M Storage . Refftùvable sto tỳ Disk ữeỉragmer Disk Manages s Lit Services and Applk üekj AH Tasks Export Vst. Propsrtisï Tìm máy Acapulco Đã chọn được máy Acapulco V SIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.