Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại PG Bank - Chi nhánh Đồng Tháp

Mục tiêu của đề tài "Mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại PG Bank - Chi nhánh Đồng Tháp" là hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và nội dung công tác mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân; phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2017; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng hơn nữa cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Đồng Tháp. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    145    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.