Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 2

MODULE 2: CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA MÁY CHỦ Bài tập 1 Lựa chọn kỹ thuật giám sát thích hợp Start All Programs Administrative Tools Performance Chọn đối tượng Logical Disk | 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 2 CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐẺ GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA MÁY CHỦ Bài tâp 1 Lựa chọn kỹ thuật giám sát thích hợp Start All Programs - Administrative Tools - Performance Chọn đối tượng Logical Disk V SIC Education Corporation Trang 165 70-290 Tài liệu dành cho học viên I Parfomanca Logs and Aferts 30 20 I IPS MV J IKE IPv4 IM Job Objad N8T Cwtrecliori Nejworti interface Obieds Paạng Fie RbimDttk Plirt Queue PtoọẠSí Plocess FIAS Pat RAS 7 Otai Rerfeadtx Serves SdvflWak Queues System ÎÇPvi ICP .G I etephfirH T s min et Servions T Hirmel SạnóoỊS SeíSKXì T dead UDM UDF r ASrtjtoacei f Select instar UtATION CORPORATION Chọn Free Space Dùng phương pháp Report để xem kết quả VSIC Education Corporation Trang 166 70-290 Tài liệu dành cho học viên V SIC Education Corporation Trang .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    151    0
1    62    0
1    82    0
1    131    0
1    122    0
1    124    0
1    131    0
1    136    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    22    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.