Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Lữ, tỉnh Hưng Yên" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý thu - chi ngân sách nhà nước cấp huyện; thực trạng thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lữ; giải pháp tăng cường quản lý thu - Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lữ. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    66    2    09-12-2023
54    36    3    09-12-2023
11    56    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.