Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 6

MODULE 6: QUẢN LÝ NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU Bài tập 1 Cấu hình từng mục cô-ta ổ đĩa Dùng lệnh runas để mở Computer Management Click phải ổ đĩa D: properties Chọn thẻ Quota Chọn các mục xong click vào Quota Entries Chọn Acapulco User VSIC Education Corporation Chọn theo các giới hạn trong hình Đưa thêm GlasgowUser vào mục cô-ta Theo giới hạn trong hình Bài tập 2 Xuất cấu hình của các mục cô-ta đĩa Chọn Export VSIC Education Corporation Trang 190 . | 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 6 QUẢN LÝ NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU Bài tâp 1 Cấu hình từng mục cô-ta ổ đĩa Dùng lệnh runas để mở Computer Management Click phải ổ đĩa D - properties Chọn thẻ Quota VSIC Education Corporation Trang 188 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn các mục xong click vào Quota Entries Chọn Acapulco User V SIC Education Corporation Trang 189 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn theo các giới hạn trong hình Đưa thêm GlasgowUser vào ta Theo giới hạn trong hình Bài tâp 2 Xuất cấu hình của các mục cô-ta đĩa Chọn Export VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.