Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 8

MODULE 8: BẢO TRÌ PHẦN MỀM BẰNG DỊCH VỤ SUS Bài tập 1 Tạo GPO để cấu hình Automatic Updates Dùng dòng lệnh runas để mở Group Policy Management Click phải vào OU Acapulco Create and Link Đặt tên cho GPO Click vào Edit để cấu hình GPO Chọn Configure Automatic Updates Nhập đường dẫn URL đến máy SUS server Bài tập 2 Chuẩn bị các phần mềm cài đặt cho clients Mở trang web quản lý chương trình SUS server Trang web quản lý chương trình SUS. | 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 8 BẢO TRÌ PHẦN MỀM BẰNG DỊCH VỤ SUS Bài tâp 1 Tạo GPO để cấu hình Automatic Updates Dùng dòng lệnh runas để mở Group Policy Management Click phải vào OU Acapulco A Create and Link. Đặt tên cho GPO Click vào Edit để cấu hình GPO V SIC Education Corporation Trang 211 70-290 Tài lieu dành cho hoc viên Chọn Configure Automatic Updates jn L roup Policy cor File Action View Help 1O tr B SIC EDUCATION CORPORATION 2J Acapulco SUS Automate Update l - Jii Computer Configuration I Software Settings y _J Windows Settings ÜJ __I Administrative templates - J Windows Components I NetMeeting y _I Internet Explorer I Application Cosnpat _ J Event Vievrer .getting__I State i Do not cisplay Instal Updates and Shut Down option in Shut Do. Not configurée jlDcrnoeatfrost def telle TipteirHo kistat Updates and Shut Down n. Not configurée configure Autniïwtk Ijpdates ÿ intranet Microsoft update service location- il Reschedule Automate Updates scheduled installations tri No auto-restart For scheduled Automatic Updates instalations Automate Updates detection Frequency IT Nhâp duong dân URL dén may SUS server Nọĩ configure Not configuiec Not configurée Not Configurée Nat configurée hot Configurée VSIC Education Corporation Trang 212 70-290 Tài lieu dành cho hoc viên Bài tâp 2 Chuẩn bị các phần mềm cài đặt cho clients Mo trang web quàn ly chuon S server VSIC EDUCATION CORPORATION Type the name of a program Folder document or Internet resource and Windows will open rt for you. Trang web quản lý chương trình SUS V SIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    151    0
1    62    0
1    82    0
1    131    0
1    122    0
1    124    0
1    131    0
1    136    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
309    3    1    29-11-2022
35    8    1    29-11-2022
33    18    1    29-11-2022
2    8    1    29-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.