Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 6 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Huệ, Kon Tum

Hãy tham khảo “Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 6 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Huệ, Kon Tum” được chia sẻ dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | PHÒNG GD amp ĐT TP KON TUM TRƯƠNG THCS NGUY ̀ ỄN HUỆ MA TRÂN Đ ̣ Ề KIÊM TRA ĐÁNH GIÁ CU ̉ ỐI HỌC KÌ I NĂM HOC 2021 2022 ̣ MÔN GDCD LỚP 6 THỜI GIAN 45 phút Ma trận có 01 trang Mức độ Nhận biết Vận dụng Vận dụng cao Công ̣ Chủ đề 1. Chủ đề Siêng năng Biết được sự Hiểu và đưa ra được kiên trì siêng năng kiên trì. đức tính siêng năng kiên trì. Sô câu ́ 4 1 2 ́ ̉ Sô điêm 1 0đ 1 0đ 2 0 đ ̉ ̣ Ti lê 10 10 20 2. Chủ đề Yêu thương Biết được tình yêu con người thương con người Sô câu ́ 4 4 ́ ̉ Sô điêm 1 0đ 1 0đ ̉ ̣ Ti lê 10 10 3. Chủ đề Tôn trọng Nhận biết được Hiểu được những đức Vận dụng xử lí tình sự thật. đức tính tôn trọng tính của tôn trọng sự huống và trình bày được sự thật thật. thế nào là tôn trọng sự thật. Sô câu ́ 4 4 1 9 ́ ̉ Sô điêm 1 0đ 1 0đ 2 0 4 0đ ̉ ̣ Ti lê 10 10 20 40 4. Chủ đề Tự lập Phân biệt được Hiểu được thế nào là tự Vận dụng kiến thức giải thích đức tính tự lập. lập đức tính tự lập của được câu Vì sao Bác Hồ có bản thân thể ra đi tìm đường cứu nước dù chỉ với hai bàn tay trắng Sô câu ́ 4 1 1 6 ́ ̉ Sô điêm 1 0đ 1 0đ 1 0 3 0đ ̉ ̣ Ti lê 10 10 10 30 Sô câu ́ 16 6 1 1 24 Sô điêm ́ ̉ 4 0 3 0 2 0 1 0 10 Ti lê ̉ ̣ 40 30 20 10 100 DUYỆT CỦA BGH DUYỆT CỦA TỔ CM GIÁO VIÊN LẬP MA TRẬN Huỳnh Thị Kim Chi Phạm Văn Hoan Hoàng Thị Thu Hà PHÒNG GD amp ĐT TP. KON TUM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2021 2022 Họ và tên MÔN GDCD LỚP 6 Lớp 6 . Thời gian 45 phút không tính thời gian giao đề Ò chÝnh thøc Đề có 24 câu 02 trang MÃ ĐÊ ̀ 1 Điêm ̉ Lơi nh ̀ ận xét cua thây cô giao ̉ ̀ ́ A. PHẦN TRĂC NGHIÊM 7 0 điêm ̉ I. Khoanh tròn vào chư cai đ ̃ ́ ầu câu trước đáp án đúng nhất trong các câu sau 5 0 điểm Câu 1 Để đạt kết quả cao trong học tập em cần phải làm gì A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà. B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. C. Học thuộc lòng bài trong quyển sách. D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà. Câu 2 Những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống được gọi là A. Dũng cảm. B. Sự thật. C. Khiêm tốn. D. Tự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    86    11    02-12-2023
14    52    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.