Quản trị công ty gia đình tốt: Kinh nghiệm thành công của những doanh nghiệp lớn

Quản trị công ty gia đình tốt: Kinh nghiệm thành công của những doanh nghiệp lớn Có rất nhiều công ty gia đình thành công và lọt vào Fortune 500. | Quản trị công ty gia đình tôt Kinh nghiệm thành công của những doanh nghiệp lớn Có rất nhiều công ty gia đình thành công và lọt vào Fortune 500. Tuy nhiên theo sô liệu điều tra đại đa sô 95 các công ty gia đình đã suy giảm mạnh sau thế hệ thứ ba. Bí quyết của 5 doanh nghiệp thành công còn lại là gì Câu trả lời là hệ thông quản trị công ty tôt . Công ty gia đình là công ty trong đó các thành viên trong một gia đình nắm mức sở hữu đủ để quyết định cơ cấu thành viên hội đồng quản trị. Thông thường ở công ty gia đình đại diện của gia đình sẽ nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc và Tổng giám đốc. Các thành viên của gia đình vừa là chủ sở hữa vừa là cổ đông vừa người quản lý điều hành công ty. Một tỷ lệ lớn các doanh nghiệp tư nhân thành công của Việt Nam là các doanh nghiệp gia đình. Điều này không phải là ngoại lệ trên thế giới. Ở những nền kinh tế đang phát triển nhiều công ty thành công cũng có nguồn gốc từ các doanh nghiệp gia đình điển hình là Wal-Mart Bertelsmann và Bombardier ở Bắc Mỹ và châu Âu các chaebol ở Hàn Quốc và grupo ở châu Mỹ La Tinh. Khi gia đình ông Trần Kim Thành ra định cư ở nước ngoài để lại cơ sở buôn bán bánh kẹo Đô Thành ông và em trai là Trần Lệ Nguyên mỗi người có một tiệm bánh đã góp lại lập ra Công ty TNHH Xây dựng và chế biến thực phẩm Kinh Đô. Bắt đầu từ ngày 01 10 2002 Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần do ông Trần Kim Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị em trai ông là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Năm 2007 doanh thu của Kinh Đô đạt 1238 tỷ đồng Ưu điểm về mặt quản trị của các công ty gia đình - Vì quyền sở hữu nằm trong tay một hoặc một vài thành viên trong gia đình nên công ty gia đình có xu hướng cá nhân hoá thống nhất quyền lực vào tay người chủ gia đình. Quyền lực này cho phép công ty gia đình có thể thực thi một tầm nhìn dài hạn tập trung đầu tư tạo ra những ưu thế cạnh tranh dài hạn mà những công ty chỉ chạy theo kết quả ngắn hạn trên thị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    279    1    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.