Đề thi học kì 1 môn Hoá học lớp 8 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Lê Quý Đôn, Long Biên

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Hoá học lớp 8 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Lê Quý Đôn, Long Biên" để có thêm tài liệu ôn tập. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập nhé! | UBND QUẬN LONG BIÊN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN MÔN HOÁ HOC 8 Năm học 2021-2022 Thời gian làm bài 45 phút tiêu 1. Kiến thức - Kiểm tra được những kiến thức cơ bản đã học học kì I 2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng làm bài tập - Rèn kĩ năng so sánh phân tích tổng hợp tư duy logic 3. Phẩm chất - Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài - Yêu thích môn học 4. Định hướng phát triển năng lực - Năng lực chung tự học tư duy sáng tạo - Năng lực chuyên biệt năng lực tính toán hoá học năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào đời sống II. Hình thức kiểm tra Đề kiểm tra câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan 30 câu 10đ Đảm bảo cả nội dung kiểm tra về kiến thức và kĩ năng. III. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I STT STT Tên chủ đề Pham vị kiến thức Mức độ nhận thức câu Nhận Thông Vận Vận biết hiểu dụng dụng thấp cao 1 2 Chất Cách biểu diễn công 1 2 9 nguyên tử - thức hoá học 1 3 11 phân tử Ý nghĩa của công thức 1 hoá học 4 8 Tính hoá trị nguyên tố 1 5 25 Sự biến đổi - Nêu được khái niệm 1 6 27 chất- phản phản ứng hoá học 1 ứng hoá -Nêu được diễn biến của học phản ứng hoá học 7 17 Nội dụng định luật bảo 1 toàn khối lượng 8 22 - Viết được biểu thức 1 của định luật 9 6 -Vận dụng tính được 1 10 23 khối lượng các chất chứ 1 biết trong phản ứng 11 12 Xác định tỉ lệ giữa các 1 chất trong phản ứng 12 13 Cân bằng PTHH 1 13 1 Lập PTHH 1 14 26 1 15 28 Mol và tính Khái niệm mol 1 16 toán hoá Số avogadro 1 17 21 học Tính khối lượng mol của 1 nguyên tử phân tử. 18 30 Tính số lượng nguyên 1 tử 19 19 Các công thức chuyển 1 đổi giữa m n V 20 3 Tính số mol khối 1 21 4 lượng thể tích của chất 1 22 5 1 23 7 1 24 10 1 25 14 1 26 16 1 27 20 Tìm tên kim loại 1 28 18 Giải thích 1 số hiện 1 tượng thực tế 29 19 Tính tỉ khối của 2 khí 1 30 15 So sánh sự nặng nhẹ 1 giữa 2 khí Tổng số câu 12 9 6 3 Tỉ lệ 40 30 20 10 Tổng điểm 4 3 2 1 UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN MÔN HOÁ HOC 8 Năm học 2021-2022 Thời gian làm bài 45 phút Đề 1 Khoanh tròn vào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
96    441    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.