Đề thi học kì 1 môn Hoá học lớp 9 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Đức Giang

giới thiệu đến các bạn “Đề thi học kì 1 môn Hoá học lớp 9 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THCS Đức Giang” để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. | TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn Hóa học Lớp 9 Năm học 2021 2022 Thời gian 45 phút I. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ Tính chất hóa học của oxít axít bazơ muối Tính chất chung của kim loại tính chất của nhôm sắt. Dãy hoạt động hóa học của kim loại ăn mòn kim loại hợp kim sắt 2. Năng lực Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học. Năng lực tính toán. Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. Năng lực KHTN 3. Phẩm chất Xây dựng lòng tin và quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề Rèn luyện tính cẩn thận nghiêm túc trong khoa học CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC K Chủ đề Vận dụng Vận dụng cao Biết 30 Hiểu 40 Tổng 20 10 Các hợp chất vô cơ và mối 8 câu 2 câu 19 câu 4 câu 5 câu quan hệ giữa 2 8 điểm 0 6 điểm 6 3 1 4 điểm 1 5 điểm các hợp chất điểm vô cơ 4 câu 4 câu 2 câu 1 câu 11 câu Kim loại 1 4 điểm 1 4 điểm 0 6 điểm 0 3 điểm 3 7 điểm 8 câu 12 câu 7 câu 3 câu 23 câu Tổng 2 8 điểm 4 2 điểm 2 1 điểm 0 9 điểm 10 đ II. Hướng dẫn chấm Câu Đáp án Câu Đáp án 1 A 16 B 2 D 17 A 3 D 18 D 4 B 19 A 5 A 20 C 6 A 21 B 7 A 22 C 8 A 23 B 9 C 24 A 10 A 25 A 11 A 26 B 12 A 27 A 13 D 28 C 14 B 29 C 15 C 30 A Người ra đề Tổ trưởng Ban giám hiệu Nguyễn Đức Anh Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Thanh Huyền TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn Hóa học Lớp 9 Năm học 2021 2022 Thời gian 45 phút Chọn đáp án đúng Câu 1 Dãy kim loại được săp xêp theo chiêu hoat đông hoa hoc ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ giảm dần Mg Al Fe Cu Fe Mg Al K Fe Al Mg K Cu Al Mg Fe Câu 2 Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH A. Fe C. Cu D. Al Câu 3 Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng có hiện tượng sau A. Sủi bọt khí màu xanh của dung dịch nhạt dần. B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt màu xanh của dung dịch đậm dần. C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt dung dịch không đổi màu. D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt màu xanh của dung dịch nhạt dần Câu 4 Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.