Đánh giá CEO như thế nào?

Đánh giá CEO như thế nào? Làm thế nào tôi có thể nhận được phản hồi từ ban quản trị khi tôi trở thành CEO (Tổng giám đốc điều hành - Chief Executive Officer)? | Đánh giá CEO như thê nào Làm thê nào tôi có thể nhận được phản hồi từ ban quản trị khi tôi trở thành CEO Tổng giám đốc điều hành - Chief Executive Officer Sau khi trở thành một CEO tôi thực sự ngạc nhiên bởi sự hời hợt của hội đồng quản trị khi phản hồi lại công việc của tôi. Chủ tịch ủy ban chỉ ghé thăm văn phòng tôi 10 phút sau khi cuộc học cuối năm của các giám đốc kết thúc. Ông nói với tôi rằng hội đồng cảm thấy rất vui sướng khi công ty đạt được doanh số lớn và cảm ơn năng lực lãnh đạo của tôi và thông báo với tôi về mức thưởng đã được phê duyệt và ông lấy làm tiếc vì không thể nói chuyện với tôi lâu được vì ông sắp phải ra sân bay. Sau đó ông đưa cho tôi một cái phong bì bao gồm chi tiết những khoản lương và ngày nghỉ của tôi. Ông bận đến nỗi còn không kịp ngồi xuống. Những nhìn nhận này thực sự rất khác với cách tôi đánh giá nhóm của mình. Tôi thu thập tất cả những thông tin từ nhiều nguồn và đánh giá kết quả đạt được ở nhiều mảng. Tôi làm việc với những bản báo cáo trực tiếp nhân viên gửi cho mình để nhận ra những thiếu sót trong phong cách quản lý của họ và cố gắng giúp họ điều chỉnh trước khi vấn đề nảy sinh hoặc công việc của họ rơi vào bế tắc. Tôi đã nhận được những chỉ dẫn tương tự trên con đường gia nhập vào đội ngũ lãnh đạo C-suite nhưng tất cả đột nhiên biến mất khi tôi trở thành CEO. Tất cả giá trị của tôi được đánh giá dựa vào 3 hay 4 thước đo tài chính và đánh giá của hội đồng về tôi gần như phụ thuộc vào sự cần thiết để thanh minh cho những quyết định của họ. Khi CEO trượt ngã Tất nhiên có một khoảng cách tồn tại giữa việc trao đổi với các CEO và nói cho họ biết cần phải làm gì và bạn cần để cho các CEO tự do tạo ra các lựa chọn. Nhưng để sử dụng quyền tự quyết của CEO như là lý lẽ hạn chế công việc quản lý chỉ bằng thước đo về tài chính thì thực sự là chẳng có nghĩa lý gì. Tất cả những khích lệ trên thế giới không thể khiến các CEO thành những người đưa ra quyết định tốt hơn. Và khi các CEO trượt ngã hoặc thất bại họ sẽ kéo công ty đi xuống .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    68    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.