Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Luận văn "Quản lý hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng về quản lý và quản lý hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ MN, đề tài đề xuất một số biện pháp QL hoạt động đảm bảo an toàn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và PT TNTT cho trẻ MN trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay. | UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT BÙI THỊ TƯỜNG VI TÊN ĐỀ TÀI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ 8140114 N NT Ạ BÌN DƯƠNG 2018 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT BÙI THỊ TƯỜNG VI TÊN ĐỀ TÀI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ 8140114 N NT Ạ NGƯỜ Ư NG D N O Ọ T TRẦN THỊ TUYẾT MAI - BÌN DƯƠNG 2018 Ờ M ĐO N Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực trích dẫn đầy đủ và chưa từng công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Bùi Thị Tường Vi i Ờ ẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thiện luận văn tác giả đã nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của Nhà trường Thầy Cô và bạn bè. Với tình cảm chân thành tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến - Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủ Dầu Một các Thầy Cô phòng Đào tạo sau Đại học Thầy Cô Khoa Quản lý giáo dục đã tạo điều kiện và giúp đỡ trong suốt quá trình tác giả nghiên cứu và hoàn thành luận văn. - Đặc biệt tác giả xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS. Trần Thị Tuyết Mai người hướng dẫn khoa học đã tận tâm hướng dẫn trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên Ban giám hiệu quý Thầy Cô quý Cha mẹ trẻ tại các trường Mầm non Mẫu giáo công lập trên địa bàn thị xã Tân Uyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả khảo sát thu thập số liệu. - Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình các chị em đồng nghiệp đặc biệt nhất là các chị em của trường Mầm non Hoa Mai và trường Mẫu giáo Hoa Sen cùng tập thể lớp Cao học Quản lý giáo dục Khóa 2 đã luôn động viên và đồng hành với tác giả trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Bản thân đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn song .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.