Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ di động của mạng Vinaphone tại Viễn thông Bình Dương - Thành phố Thủ Dầu Một

Đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ di động của mạng Vinaphone tại Viễn thông Bình Dương - Thành phố Thủ Dầu Một" nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ di động của mạng Vinaphone tại Viễn thông Bình Dương – TP TDM. | UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA MẠNG VINAPHONE TẠI VIỄN THÔNG BÌNH DƯƠNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 60340102 BÌNH DƯƠNG 2018 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA MẠNG VINAPHONE TẠI VIỄN THÔNG BÌNH DƯƠNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 60340102 NGƯỜI HƯᕐNG D N KHOA HỌC TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG BÌNH DƯƠNG 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ di động của mạng Vinaphone tại Viễn thông Bình Dương - Thành phố Thủ Dầu Một là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi. Dữ liệu sử dụng để phân tích nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát các khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động của mạng Vinaphone tại Viễn thông Bình Dương - Thành phố Thủ Dầu Một. Cơ sở khoa học của đề tài được tham khảo từ các tài liệu có liên quan các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực thông tin di động. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Bình Dương ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Đào i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Thủ Dầu Một Khoa Đào tạo Sau đại học Thầy Cô giáo tham gia giảng dạy đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. Tôi xin gửi lời cảm ơn tri ân đến Thầy hướng dẫn của tôi - TS. Phạm Ngọc Dưỡng đã tận tâm và nhiệt tình hướng dẫn giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Viễn thông Bình Dương và các khách hàng đã giúp tôi hoàn thành dữ liệu phục vụ cho việc thực hiện luận văn. Sau cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    92    4    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.