Giáo trình Định mức kỹ thuật và tổ chức sản xuất (Ngành: Công nghệ sợi, dệt - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM

Giáo trình Định mức kỹ thuật và tổ chức sản xuất (Ngành: Công nghệ sợi, dệt - Trình độ: Cao đẳng) gồm có 4 chương như sau: Chương I tổ chức lao động và định mức kỹ thuật của quá trình quấn ống sợi dọc; chương II tổ chức lao động và định mức kỹ thuật của quá trình mắc sợi dọc; chương III tổ chức lao động và định mức kỹ thuật của quá trình hồ sợi dọc; chương IV tổ chức lao động và định mức kỹ thuật của quá trình dệt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết. | TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT VINATEX TP. HCM GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ SỢI DỆT TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-. ngày tháng . năm của u tr n r n ao đ n n n h hành phố h nh. năm 2016 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU iáo trình ông nghệ tiền ử l sản ph m dệt được biên soạn theo chư ng trình môn học ông nghệ tiền ử l sản ph m dệt Ngành ông nghệ s i dệt hoa ông nghệ dệt may Trư ng ao đ ng inh tế ỹ thuật Vinate TP ồ hí Minh. o phục vụ cho học tập của sinh viên ngành sợi dệt nên nội dung của giáo trình được biên soạn tập trung vào quy trình công nghệ tiền ử l các loại vật liệu dệt được sử dụng phổ biến hiện nay thêm vào đó là nh ng lưu để đạt được hiệu quả và cho chất lượng tốt khi áp dụng các quy trình công nghệ tiền ử l cho m i loại vật liệu được đ c kết t th c tế tại các doanh nghiệp trong nh ng n m qua. Ngoài phần M đầu trình bày tóm tắt về d y chuyền công nghệ hoàn tất vải mục tiêu và ngh a chung của công nghệ tiền ử l sản ph m dệt yêu cầu về chất lượng nước trong hoàn tất sản ph m dệt các nội dung c n lại của iáo trình bao gồm 2 chư ng o hiện nay c n có s khác nhau về việc sử dụng thuật ng trong ngành dệt nhuôm mặc dù đ rất nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn song không thể tránh được thiếu sót. h ng tôi mong nhận được s góp của bạn đọc để giáo trình ngày càng được hoàn thiện. Mọi kiến đóng góp in g i về địa ch ộ môn ông nghệ sợi dệt hoa ông nghệ dệt may Trư ng ao đ ng inh tế - ỹ thuật Vinate TP Hồ Chí Minh số 586 ha Vạn n phư ng Linh Đông Quận Thủ Đức TP ồ hí Minh. Tác giả MỤC LỤC MỤC LỤC Trang ƯƠN I TỔ Ứ LAO ĐỘN VÀ ĐỊN MỨ Ỹ T UẬT ỦA QUÁ TRÌN QUẤN ỐN SỢI Ọ . 4 I. ĐẶ TRƯN TÓM TẮT ỦA QUÁ TRÌN . 5 II. TỔ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    76    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.