Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Tăng cường hoạt động kiểm tra, giáo sát của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam

Luận văn "Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam" trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kiểm tra, giám sát của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với Quỹ tín dụng nhân dân; thực trạng hoạt động kiểm tra, giám sát của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam; giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    47    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.