CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG & QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

Khái niệm môi trường “Môi trường hoạt động của DN là tổng hợp các yếu tố, các lực lượng và cơ chế hoạt động thuộc bên trong và bên ngoài thường xuyên tác động, ảnh hưởng khách quan đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.” | NỘI DUNG I. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DN - 1. Khái niệm - 2. Các yếu tố môi trường hoạt động của DN - 3. Một số biện pháp quản trị môi trường II. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ - 1. Phân loại các quyết định quản trị - 2. Chức năng yêu cầu của các quyết định QT - 3. Quy trình ra quyết định QT - 4. Kỹ thuật ra quyết định QT - 5. Quy trình thực hiện các quyết định QT 2 I. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm môi trường Môi trường hoạt động của DN là tổng hợp các yếu tố các lực lượng và cơ chế hoạt động thuộc bên trong và bên ngoài thường xuyên tác động ảnh hưởng khách quan đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    53    1    06-12-2023
125    46    1    06-12-2023
82    60    4    06-12-2023
12    57    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.