Đánh giá tiềm năng điện mặt trời lắp đặt trên mặt nước của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Bài viết Đánh giá tiềm năng điện mặt trời lắp đặt trên mặt nước của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đánh giá tiềm năng nguồn năng lượng điện mặt trời trên các hồ chứa thủy lợi, thủy điện của Việt Nam. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018. ISBN 978-604-82-2548-3 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP ĐẶT TRÊN MẶT NƯỚC CỦA CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI THỦY ĐIỆN Trịnh Quốc Công Hồ Ngọc Dung Bộ môn Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi email cong_tq@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG và có số giờ năng trung bình khoảng 1800 giờ. Nhu cầu sử dụng năng lượng đặc biệt là Đây là điều kiện tương đối tốt để phát triển điện năng của đất nước ngày càng tăng trong các dự án điện mặt trời. Với số lượng khoảng khi việc phát triển nguồn nhiệt điện than hồ chứa thủy lợi thủy điện 1 nên ngày càng khó khăn do yêu cầu ngày càng việc nghiên cứu xây dựng nhà máy điện mặt cao về bảo vệ môi trường cũng như yêu cầu trời lắp đặt trên nước cho các hồ chứa thủy về hạ tầng nhập khẩu cung cấp than cho các lợi thủy điện sẽ mang lại nguồn điện năng nhà máy. Vì vậy việc phát triển các nguồn to lớn đáp ứng một phần nhu cầu năng năng lượng tái tạo có tiềm năng ở nước ta lượng của đất nước cũng như mang lại hiệu trong đó có điện mặt trời là cần thiết phù hợp quả kinh tế cho các nhà đầu tư. Trong với xu hướng phát triển năng lượng trên thế nghiên cứu này các tác giá sơ bộ đánh giá giới và chiến lược phát triển năng lượng tái tiềm năng nguồn năng lượng điện mặt trời tạo của Việt Nam. trên các hồ chứa thủy lợi thủy điện của Việt Nam. Hiện nay có nhiều công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời trong đó công nghệ tấm 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU pin photovoltaic PV systems là một trong Phân tích đánh giá các hệ thống hồ chứa các công nghệ có hiệu quả sử dụng lớn nhất thủy lợi 1 có khả năng xây dựng các nhà và đã được sử dụng nhiều trên thế giới. máy điện mặt trời nối lưới. Ngoài các dự án điện mặt trời với tấm pin Từ những nguồn dữ liệu bức xạ mặt trời quang điện đã được lắp đặt trên mặt đất chính thức như NASA Meteonorm 3 . Sử hiện nay đã có rất nhiều dự án tấm pin được dụng phương pháp mô phỏng thông qua phần lắp đặt trên mặt nước tại các hồ chứa kênh mềm PVsyst để .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.