CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

“Trong kinh doanh nếu bạn không lập kế hoạch, điều đó có nghiã là bạn đang chuẩn bị một kế hoạch để thất bại.” CRWFORD H. GREENEWALT “ Không ai có thể tiên đoán hay định trước tương lai. Tuy nhiên càng lên kế hoạch cụ thể cho tương lai, càng biết rõ những điều mà bạn mong muốn. SPENCER JONHSON | CHƯƠNG 4 CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH 1 NỘI DUNG I. KHAI NIEÍM CHỎC NANG HOACH NONH II. YÙ NGHÓA CUA HOAlCH NONH III. CAC LOAI HOAlCH NONH IV. TIEiN TRÌNH HOAlCH NONH V. CAC HÌNH THỎC VA PHỎÔNG PHAP HOAlCH NONH 2 I. CÁC KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH 1. KHAI NIEiM HOACH ŨÒNH 2. HOACH ŨỒNH HỒU HIEU

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    284    6    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.