Dạy học ngôn ngữ từ trong nôi (Dành cho trẻ từ 0-6 tuổi): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Dạy học ngôn ngữ từ trong nôi (Dành cho trẻ từ 0-6 tuổi)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Để trẻ kết bạn với chữ viết; Trò chơi học chữ của trẻ; Phương tiện cơ bản của trẻ bắt đầu học chữ viết; Học chữ qua các trò chơi; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | I Lam tM nao de d ly tre dt1i N dung chinh khi d y tre duoi ba tuoi h9c chu la cha tre xem chu nghe phcit am tiep xuc voi Sach VfJ thtiong xuyen khai d y niem hung thu dQC chit Sau khi tre thich chu viet c6 the cho tre h9c khoang hai nghin chu hinh thanh buoc dau kha nang h9c chu va kha nang d9c cau ca ban nhat de tre dan dan di vao d9c hieu. Lam the naa de dan t tuoi b6n thcing dang a trong giai dol ln chuan bj h9c chfi. Trong giai do n nay chUng ta chua yeu cau tre h9c chu nhung phai t1 1a ra moi truong song c6 chu co sach de tre thich xem chu quen voi nguO i b n moi nay. Khi tre den tuoi c6 the tiep xuc voi the gioi hen ngoai khOng nhung phai cha tre xem do v t. quan sat 1 55 https mau sac nghe am thanh phan bi t hinh Of lng Chf lm vao do v t. ma con p h ai thuong xuyen c h o tre xe m ch a n g h e ngttoi Ian dQc cha d 9 c sach. C h u viet la hin h anh va ki hi u cua ngon ng u c u Moi ngay chi can vai phut sau m gt t thbi gian t p luy n. tre se co kha nang p h a t am va n6i dan dan tre se d9c theo va chuyen thanh quot chi chu d9c quot . Khi do m gt t ngay t re CO the h Q C m gt t hai chu dong t h o i t h liong xuyen on t p l i cho tre qua tro c h oi . Tre hai tuoi co t h e nh n biet tu nhieu am tiet. C ac do v t co treo ch u se ngay cang phong phu them. Nhli quot ti vi quot quot tu l nh quot quot dai quot quot xe d p quot quot bup be quot quot nha hep quot quot nha v s i n h quot quot ban c 6 ng quot quot gia sach quot quot ghe sa long quot quot tu qufo cio quot quot h p kt o quot quot bat hoa quot b6n nia m t quot quot khan m t quot quot 6 to quot quot vit con quot quot t h o con quot d6 ch oi N h u n g . . . c h u n ay deu c o t h e treo d t len tren do v t tuong ling. Cung co the viet thanh ky hi u hay cau nhli quot bup be xinh d p quot quot day la den ban quot quot kia la den treo quot v. v Du amp i . . . anh cua gia dinh co t he treo cac chu quot b6 quot mt quot Tinh Tl. nh quot t e n c ua t re . . . Chu t ren the c h u p h ai to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.