CHƯƠNG 5: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC

KHÁI NIỆM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC CHỦ YẾU CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐIỀU CHỈNH LẠI TỔ CHỨC | CHỨC 1 NỘI DUNG a KHÁI NIỆM a CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỔ CHỨC BỘ MÁY a CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC BỘ MÁY a CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC CHỦ YẾU a CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ a MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC a ĐIỀU CHỈNH LẠI TỔ CHỨC 2 I. KHÁI NIỆM 1. Cơ cấu tổ chức 2. Chức năng tổ chức Toi chởlc lai thanh laip calc boi phain nôn vò haĩm nhan nhởing hoat nong can thiet Xalc laip moii quan hei vel nhiem vui traich nhieim quyen hain giởia calc boi phain hoi nham hoan thanh muic tieu chung cuĩa toi chởlc. - Muc tieiu cuia chức năng toi chởlc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.